Engen, Otto

Engen, Otto (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 123 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.06.1951 i Kongsberg, Buskerud
 • Sønn av skiftleder Arne Engen (1925-) og Mina Moen (1930-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Kirsti Kolle Grøndahl.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs av faglig/politisk karakter
 • Realskoleeksamen 1968
 • Sersjantkurs Heistadmoen 1971
 • Drammen tekniske fagskole, elektro sterkstrøm 1977
 • NKS bedriftslederskole 1988

Lærlingepraksis

 • Praktikant Statskraftverkene 1968-1969

Fagbrev

 • Generatorvikler, El. mont Gr. A

Yrke

 • Generatorvikler A/S National Industri, Drammen 1969-1977
 • Maskinmesterassistent Sira-Kvina Kraftselskap 1977-1979
 • Montasjeleder Statskraft Nore-verkene 1979-1988
 • Stasjonsleder Statskraft Nore-verkene 1988-2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nore og Uvdal Kommunestyre 1983-1987
 • Varaordfører Nore og Uvdal Kommunestyre 1987-1989

Offentlige verv

 • Meddommer Byretten, Kongsberg 1985

Tillitsverv i partier

 • Leder Nore og Uvdal Arbeiderparti 1984-1987
 • Medlem Styret for Buskerud DNA 1987-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i avdeling 61 av Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund 1985-1987
 • Medlem Styret i Faglig-politisk utvalg i Numedal 1986-1988