Engen, Otto

Engen, Otto (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 123 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter