Holten, Odd

Holten, Odd (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2001-2005
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.08.1940 i Øre, Møre og Romsdal
 • Sønn av forretningsdrivende John Holten (1916-1999) og hjemmeværende Nikoline Ellingsen (1916-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Østfold, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 6 for Østfold, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 5 for Østfold, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  President, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Visepresident, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 15.10.2003 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 20.03.1997

  2001-2005

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
  Medlem, Utvalg for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, 09.01.2003 - 05.06.2003

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Nestleder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1995

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Andre nestleder, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 30.09.2003
  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2004 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs adm., ledelse og økonomi
 • Utdannnet diakon fra Det norske Diakonhjem 1958-1963
 • Hærens Sanitets Befalsskole 1963-1964
 • Østfold DH (økonomisk/adm. linje), Halden 1982-1983

Yrke

 • Bestyrer og administrasjonssjef stiftelsen Blå Kors, Fredrikstad 1964-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fredrikstad Formannskap 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987, 1987-1989

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1983-1987

Offentlige verv

 • Formann Glemmen menighetsråd 1965-1968
 • Medlem Plankomiteen for sosialsenter 1968-1979
 • Medlem Sosialstyret, Fredrikstad 1968-1975
 • Medlem Finans- og generalplanutvalget 1976-1989
 • Formann Domkirkens menighetsråd 1976-1983
 • Medlem Teknisk utvalg 1980-1983
 • Medlem Østfoldprosjektet 1981-1984
 • Medlem Sentrumsutvalget 1983
 • Medlem Styringsgruppen for administrasjonsbygg fra 1984
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset, Østfold 1984-1987
 • Medlem Samferdselsutvalget, Østfold 1984-1987
 • Medlem Grensekomité for Värmland og Østfold 1997
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon fra 2001
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 2006-2008
 • Medlem Styret for Sykehuset Østfold fra 2006
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre fra 2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Fredrikstad KrF 1975-1989
 • Generalsekretær KrF 1985-1989
 • Medlem Styret for Østfold KrF 1989-1989
 • Æresmedlem Østfold KrF 2007-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) 1962-1966
 • Medlem og formann Blå Kors sosialråd 1968-1974
 • Formann Blå Kors i Norge 1982-1986
 • Nestleder Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Formann Bestyrergruppen for alkoholistomsorgen 1975-1980
 • Formann Styret for Åle Industrier 1975-1985
 • Medlem Styret for Seiersborg videregående skole 1976-1985
 • Leder Forhandlingsutvalg for ledere i rusmiddelomsorgen 1977-1980
 • Medlem Styret for Hjørdis og Gunnar Nilsen-stiftelsen fra 1983
 • Formann Styret for Folkets Framtid 1989-2005
 • Medlem Hovedstyret ved Diakonhjemmet, Oslo 1997-2004
 • Medlem Styret for Kirkens Sosialtjeneste i Oslo 1997-2004