Brunæs, Ole Johs.

Brunæs, Ole Johs. (1936-2019)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1997-2001
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Brunæs, Ole Johs. har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 04.02.1936 i Göteborg
 • Død 24.02.2019
 • Sønn av administrerende direktør Ole Johannes Brunæs (1885-1965) og sykepleier Ingeborg Winding Sørensen (1902-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Vestfold, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1997 - 2001, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Midlertidig varapresident, Lagtinget, 22.11.1993 - 17.12.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Nordstrand Høyere Skole 1955
 • Befalsskolen for Kavaleriet 1957
 • Sivilingeniør, NTH (skipsmaskin) 1963
 • Div. kurs økonomi/adm. 1968-1980

Yrke

 • Konstruktør A/S Nakskov Skibsværft, Danmark 1964-1966
 • Konstruktør Framnæs mekaniske verksted 1967-1968
 • Avd. ingeniør Framnæs mekaniske verksted 1968-1969
 • Konstruksjonssjef Framnæs mekaniske verksted 1969-1973
 • Teknisk direktør Framnæs mekaniske verksted 1973-1986
 • Administrerende direktør Framnæs industriutvikling A/S 1986-1988
 • Administrerende direktør Keftech A/S, Tønsberg 1988-1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sandefjord Formannskap 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Generalplanutvalget 1979-1983
 • Formann Skolestyret, Sandefjord 1979-1983

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sandefjord Høyre 1980-1984
 • Formann Sandefjord Høyre 1984-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Norges Sivilingeniørers forening og Vestfold skipstekniske forening 1971-1977
 • Medlem Sentralstyret Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) 1984-1988
 • Formann NAF avdeling Vestfold/Telemark 1984-1988
 • Formann NHO Vestfold 1988-1989
 • Medlem Hovedstyret Næringslivets Hovedorganisasjon NHO 1988-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sandefjords Blad AS 1985-1986
 • Formann Styret for Sandefjords Blad AS 1987-1998
 • Varamedlem Styret for Sandefjord Lufthavn 1988-1989
 • Medlem Styret for Sandefjord Lufthavn 1989-1990
 • Formann Styret for Sandefjord Lufthavn 1990-1993