Djupedal, Øystein

Djupedal, Øystein (1960-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.05.1960 i Oslo, Oslo
 • Sønn av professor Reidar Djupedal (1921-1989) og adjunkt Marie Elise Tanche-Nilssen (1924-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, SV.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, SV.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-18.10.2007, Ingvild Vaggen Malvik møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 24.11.2007 - 27.11.2007
  Første nestleder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 27.11.2007 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Leder, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1995
  Nestleder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1995 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 09.11.2001
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 09.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

  2005-2009

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Europautvalget, 28.02.2008 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.02.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1997 - 13.10.1999
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 13.10.1999 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utdannings- og forskningsdepartementet, 17.10.2005 - 31.12.2005
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 01.01.2006 - 18.10.2007

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium Trondheim Katedralskole 1976-1979
 • Brundalen videregående skole (grafisk linje) 1981-1983

Lærlingepraksis

 • Lærling Wennbergs trykkeri A/S Trondheim 1983-1985

Fagbrev

 • Svennebrev i litografi 1985

Yrke

 • Assistent helsevesenet og vaktmester 1979-1981
 • Trykker Wennbergs trykkeri A/S Trondheim fra 1985
 • Fylkesmann i Aust-Agder fra 2009

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Edruskapsnemnda, Trondheim 1987-1991
 • Varamedlem Helse- og sosialutvalget, Trondheim 1987-1991
 • Medlem Hovedutvalget for næring, samferdsel og kultur, Sør-Trøndelag 1991-1993
 • Medlem Styret for Norsk Folkemuseum fra 2009
 • Leder Utvalg for å se på virkemidler mot mobbing fra 2013

Tillitsverv i partier

 • Leder Rosenborg SV 1982-1983
 • Medlem SUs landsstyre 1982-1985
 • Leder Sør-Trøndelag SU 1982-1985
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag SV 1985-1986
 • Nestleder Trondheim SV 1988-1989
 • Leder Trondheim SV 1989-1991
 • Medlem SVs landsstyre 1991-1993
 • Leder Styret i Sør-Trøndelag SV 1991-1993
 • Nestleder SV 1997-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann Wennbergs trykkeri A/S 1985-1990
 • Medlem Styret i Trondheim Grafiske fagforening 1989-1991
 • Medlem Representantskapet for Trondheim samorg 1990-1995
 • Medlem Landsstyret i Norsk grafisk forbund 1991-1995
 • Nestformann Trondheim Grafiske fagforening 1991-1993

Litteratur

 • Djupedal, Øystein: Fagbevegelsen 2000 - nytt århundre, 1997
 • Djupedal, Øystein: Kompetansepolitikk 2000, Tano 1997