Abrahamsen, Olaug

Abrahamsen, Olaug (1928-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 157 dager

Gå til bildegalleri

Abrahamsen, Olaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.07.1928 i Lyngdal, Vest-Agder
 • Død 04.01.2010
 • Datter av bonde Ola Steinsland (1902-1985) og husmor/bonde Sigrid (1902-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1977 - 1981, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Privat kveldsskole 1944-1945
 • Kvås folkehøgskole 1945-1946
 • Sørlandets kristelige folkehøgskole 1949

Yrke

 • Butikkekspeditør Lyngdal 1946-1951
 • Kontorfunksjonær i Kristiansand 1953-1954
 • I sjøfart 1954-1956
 • Pleieassistent ved Lyngdal Sykeheim 1971-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lyngdal Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Vest-Agder 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1979-1983

Offentlige verv

 • Formann Samarbeidsutvalget ved Å skole 1963-1975
 • Medlem Skolestyret, Lyngdal 1963-1975
 • Medlem Samarbeidsutvalget ved Lindesnes Husmorskole 1971-1975
 • Medlem Byggekomiteen for Lyngdal videregående skole 1973-1974
 • Varamedlem Det lokale kringkastingsråd 1974
 • Medlem Samarbeidsutvalget ved Vest-Agder Husmorskole 1975-1979
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Farsund gymnas 1975-1979
 • Medlem Fylkesskolestyret 1975-1979
 • Medlem Byggekomiteen for Lyngdal Rådhus 1977-1978
 • Medlem Det lokale kringkastingsråd 1978-1981
 • Medlem Komiteen til å utrede omsorg og utbygging av HVPU, Vest-Agder 1978-1979 (fylkesoppnevnt)
 • Medlem Helserådet 1979-1983
 • Medlem Forbrukerutvalget, Vest-Agder 1979-1983
 • Varamedlem Helse- og sosialutvalget, Vest-Agder 1979-1983 (1. vara)
 • Medlem Byggekomiteen for H.V.P.U institusjon, Lyngdal 1982-1983
 • Medlem Den lokale byggekomite 1987-1991
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Lyngdal 1987-1995
 • Leder Barnevernet, Lyngdal 1987-1995
 • Leder Hovedutvalget for Helse- og sosialsaker, Lyngdal fra 1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lyngdal Arbeiderparti 1973-1983
 • Medlem Styret for Vest-Agder Arbeiderparti 1974-1979
 • Medlem Vest-Agder Arbeiderpartis skoleutvalg 1979-1981
 • Formann Lyngdal Arbeiderparti 1980-1981
 • Medlem Vest-Agder Arbeiderpartis energiutvalg 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ungdomslaget Lyngdølen 1948-1952
 • Medlem Styret for Lyngdal AOF-forening 1973-1983
 • Medlem Distriktsstyret for AOF 1975-1976
 • Medlem Styret for Lyngdal kommunale forening 1982
 • Medlem Styret i Farsund og Lyngdal lag av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 1990-1991
 • Leder Styret i Farsund og Lyngdal lag av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 1991-1992
 • Medlem Boligpolitisk utvalg av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke sentralt 1991-1993
 • Medlem Styret i Farsund og Lyngdal lag av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 1992-2000