Abrahamsen, Olaug

Abrahamsen, Olaug (1928-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 157 dager

Gå til bildegalleri

Abrahamsen, Olaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter