Gjedrem, Olaf

Gjedrem, Olaf (1948-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 2005-2009
Ansiennitet:
5 år, 121 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.12.1948 i Bjerkreim, Rogaland
 • Sønn av bonde Hans Gjedrem (1901-1996) og husmor Lise Valdeland (1910-2001)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1993 - 1997, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1997 - 2001, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2001 - 2005, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 2005 - 2009, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-17.03.2000 for Hilde Frafjord Johnson.
 • Møtte fast som representant 19.10.2001-18.06.2004 for Einar Steensnæs.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 18.06.2004
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 18.06.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole i Bjerkreim 1955-1962
 • Framhaldsskole i Bjerkreim 1962-1963
 • Examen artium 1967
 • Forberedende prøver i filosofi, Universitetet i Bergen 1968
 • Lærerskole 1968-1970
 • Historie grunnfag 1976-1978
 • Agronomutdanning 2000-2001

Yrke

 • Lærer Bjerkreim 1970-1980
 • Vikar sjømannskirken i Baltimore, USA 1973
 • Bonde fra 1974
 • Vikar sjømannskirken i Baltimore, USA 1975
 • Vikar sjømannskirken i Baltimore, USA 1979
 • Forskningsformidler i KS Rogaland 1992-1997
 • Prosjektleder for "Frivillige tiltak i landbruket" fra 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bjerkreim Kommunestyre 1975-1979
 • Ordfører Bjerkreim Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991, 1991-1993
 • Varaordfører Bjerkreim Kommunestyre 1993-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1999-2001

Offentlige verv

 • Formann Styret for M/K Ørsdølen 1975-1979
 • Medlem Styret for Dalane Elektrisitetsverk 1979-1987
 • Leder Dalanerådet 1987-1993
 • Formann Styret for Stavtjønn Skisenter 1990-1995
 • Medlem Styret for Rogalandsforskning 1991-1995
 • Leder Romaniaaksjonen, Dalane 1991-1996
 • Medlem Styret for Dalane Elektrisitetsverk 1991-1995
 • Medlem Styret for stiftelsen Dyslexiforskning 1995-2003
 • Medlem Miljø- og regionalstyret 1995-1997
 • Leder Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 1995-2003
 • Leder Bosniaaksjonen, Rogaland 1995-1996
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Rogaland 1997-2001
 • Medlem Aksjon Jærvassdrag 1997-2001

Tillitsverv i partier

 • Formann Rogaland KrFU 1968-1973
 • Medlem Sentralstyret i KrFU 1969-1973
 • Medlem Samtalesenteret for unge protestantiske politikere 1973-1975
 • Medlem Union International Jeune Democratie Cretiens 1973-1975
 • Medlem Ungdommens Europeiske Sikkerhetskonferanse 1975-1975
 • Æresmedlem KrFU 1975-1975
 • Formann Bjerkreim KrF 1976-1980, fra 2006
 • Medlem KrFs landsstyre 1983-1986
 • Formann Rogaland KrF 1983-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Nasjonalforeningen for internasjonalt ungdomsarbeid 1971-1975
 • Kursleder Rogaland lærerlag 1972-1976
 • Leder Kommunenes sentralforbund Rogaland 1984-1993
 • Medlem Landsrådet i Kommunens Sentralforbund 1986-1995
 • Forskningsformidler Kommunenes Sentralforbund 1992-1997
 • Medlem Samarbeidsrådet for landbruket i Rogaland 1999-2003
 • Medlem Sentralstyret i Nei til EU fra 2004
 • Leder Styret i Nei til EU i Rogaland fra 2006

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Bjerkreimsmarken 1987-1996
 • Medlem Styret for Atec A/S 1988-1991
 • Leder Styret for Satseriet A/S 1990-1993
 • Medlem Styret for Luftambulansen i Rogaland 2002-2003
 • Leder Styret for Høgskulen for landbruk og bygdenæringen fra 2006