Lund, Olav

Lund, Olav (1942-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997
Ansiennitet:
1 år, 342 dager

Gå til bildegalleri

Lund, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.12.1942 i Vang, Hedmark
 • Død 04.10.2014
 • Sønn av bygningsarbeider Henry Lund (1908-2001) og husmor Olava Olsen (1918-2001)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 03.11.1990-04.09.1992 for Sigbjørn Johnsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Forsvarskomiteen, 08.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Yrkesskole med eksamen i plate og sveis 1966

Fagbrev

 • Internt fagbrev fra Kværner Thune 1976

Yrke

 • Industriarbeider ved Kværner-Thune A/S 1966-1990 (permisjon fra 1990)
 • Industriarbeider ved Kværner-Thune A/S 1992-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Gullklokke etter 25 år ved Kværnes Thune 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vang Kommunestyre 1983-1987
 • Varaordfører Vang Kommunestyre 1987-1989
 • Medlem Vang Formannskap 1989-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Hedmark 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Vang 1983-1987
 • Nestleder Skolestyret, Vang 1987-1991
 • Nestleder Yrkesopplæringsnemnda 1996-1999
 • Medlem Styret for Hedmark Bedriftsutvikling fra 1996
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Hedmark 1999-2004

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Ridabu Arbeiderlag 1977-1981
 • Nestleder Ridabu Arbeiderlag 1982-1985, 1988-1994
 • Leder Ridabu Arbeiderlag 1986-1987
 • Leder Faglig politisk utvalg i Hedmark A 1989-1990
 • Medlem Styret for Vang Arbeiderparti 1989-1990
 • Medlem Styret for Ridabu Arbeiderlag 1994-1998
 • Kasserer Styret for Ridabu Arbeiderlag 1998-2000, 2003-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbleder Kværner-Thune 1971-1986
 • Avdelingsleder Hamar Jern- og Metallarbeiderforbund 1973-1989
 • Medlem Styret i Hamar og Vang faglige samorganisasjon 1980-1986
 • Fellestillitsmann Kværnerkonsernet 1982-1986
 • Distriktssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund 1993-1995
 • Distriktssekretær LO Hedmark fra 1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kværner Thune A/S 1976-1988
 • Medlem Styret for Kværner Industrier 1982-1986