Thommessen, Olaf

Thommessen, Olaf (1966-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 2 dager

Gå til bildegalleri