Aurdal, Olaf

Aurdal, Olaf (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 309 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1939
 • Sønn av bonde og fisker Andreas Aurdal (1897-1988) og bondekone og husmor Johanna Fredheim (1911-1988)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.09.1993-30.09.1993 for Sverre Mauritzen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 01.09.1993 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Randaberg 7-årig folkeskole 1953
 • Randaberg framhaldsskole 1953-1954
 • Realskole, Stavanger Katedralskole 1954-1957
 • Infanteriets befalsskole, Kristiansand 1958
 • Politiskolen, Oslo 1960-1961
 • Tilleggsutdanning innen handelsfag, politifag og militærfag 1962-1979
 • Arbeidslederskolen 1978-1979

Yrke

 • Tjenestegjort ved lensmannskontorene i Avaldsnes, Skudenes, Sauda og Lund 1959-1966
 • Tjenestegjort ved Eigersund politistasjon, Rogaland politikammer 1966-1978
 • Sjef for Dalane Heimevernsavsnitt 1966-1978 (bistilling)
 • Avdelingsleder Biltilsynet, Eigersund 1978-1979
 • Tjenestegjort ved Eigersund politistasjon, Rogaland politikammer 1979-1988
 • Tjenestegjort ved Eigersund politistasjon, Rogaland politikammer 1989-1992
 • Tjenestegjort ved Eigersund politistasjon, Rogaland politikammer 1993-1996
 • Lastebilsjåfør for Uninor A/S 1998-2004

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Idrettsmerket i gull m/3 stjerner
 • Vernedyktighetsmedaljen m/3 stjerner
 • Skyttermerket i gull m/2 stjerner
 • Marsjmerket i gull
 • Dugleiksmerket i gull
 • N.A.I.S-medaljen i gull m/3 stjerner
 • Nijmengen-medaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Eigersund Formannskap 1975-1979, 1991-1995
 • Medlem Eigersund Formannskap 1979-1983
 • Varaordfører Eigersund Kommunestyre 1983-1987, 1990-1991
 • Ordfører Eigersund Kommunestyre 1987-1989
 • Medlem Eigersund Kommunestyre 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 1979-1983
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Rogaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Torvutvalget, Eigersund 1972-1975
 • Medlem Husbanknemnda, Eigersund 1972-1973
 • Formann Husbanknemnda, Eigersund 1974-1979
 • Varamedlem Generalplanutvalget, Eigersund 1976-1979
 • Varamedlem Skolestyret, Eigersund 1976-1979
 • Medlem Regionplanrådet for Dalane 1976-1979
 • Varamedlem Oljevernutvalget, Eigersund 1976-1979
 • Varamedlem Olje- og industriutvalg, Eigersund 1980-1983
 • Medlem Representantskapet for Vatnefjell A/S, Rogaland 1980-1983
 • Medlem Veisakutvalg, Eigersund 1980-1987
 • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Rogaland 1980-1983
 • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Eigersund 1980-1983
 • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1980-1991
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Eigersund 1980-1981
 • Varamedlem Fylkesplanutvalget, Rogaland 1980-1987
 • Varamedlem Menighetsrådet, Helleland 1980-1987
 • Varamedlem Forhandlingsutvalget, Eigersund 1980-1987
 • Varaformann Løyveutvalget, Rogaland 1980-1983
 • Formann Utvalg for vurdering av selskapsstruktur og konsesjonsområder for bussdrift i Stavanger, Sandnes og Jær-området, Rogaland 1981-1985
 • Formann Arbeidsmiljøutvalget, Eigersund 1982-1983
 • Medlem Representantskapet for Sola Terminalbygg, Rogaland 1984-1991
 • Nestformann Næringsutvalget, Eigersund 1984-1987
 • Varamedlem Teknisk utvalg, Eigersund 1984-1987
 • Varamedlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Rogaland 1984-1991
 • Nestformann Generalplanutvalget, Eigersund 1984-1987
 • Varamedlem Havnestyret, Eigersund 1984-1987
 • Formann Administrasjonsutvalget, Eigersund 1984-1987
 • Varamedlem Trafikksikkerhetsutvalget, Rogaland 1984-1987
 • Formann Styringsgruppen for Transportplan for Ryfylke, Rogaland 1985-1987
 • Medlem Dalanerådet, Dalane 1986-1991
 • Formann Utvalg for prioritering av utbygging av fiskerihavner og moloutbygging i Rogaland, Rogaland 1987
 • Leder Kommunalutvalget, Eigersund 1988-1991
 • Medlem Rogaland landbruksselskap, Rogaland 1988-1991
 • Medlem Rådet for kommunal opplæring, Rogaland 1988-1996
 • Medlem Kontaktutvalget for skogbruket, Rogaland 1988-1991
 • Varamedlem Kyststamvegutvalget, Rogaland 1988-1991
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Rogaland, Rogaland 1988-1991
 • Varamedlem Styret for psykisk helsevern, Rogaland 1988-1991
 • Formann Ansettelsesrådet for landbruk, Rogaland 1988-1991
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Eigersund 1988-1991
 • Medlem Skoleutvalget for Øksnevad videregående skole 1990-1991
 • Leder Skoleutvalget for Dalane videregående skole 1991-1996
 • Leder Skolestyret, Eigersund 1992-1995
 • Leder Skoleutvalget for Øksnevad videregående skole 1992-1996
 • Medlem Kontrollutvalget, Eigersund 1995-1999
 • Medlem Skoleutvalget for Øksnevad videregående skole 1996-1999
 • Medlem og leder en rekke utvalg og komiteer, spesielt innen omorganisering/omstilling innen kommunal virksomhet, Eigersund

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Eigersund Høyre 1977-1977, 1980-1981, 1984-1985, 1988-1991, fra 2007
 • Medlem Styret for Rogaland Høyre 1977-1978, 1980-1981, 1986-1988, 1994-1995
 • Formann Eigersund Høyre 1978-1979, 1982-1983, 1986-1987
 • Nestformann Høyres gruppe i Eigersund kommunestyre 1980-1983
 • Medlem Arbeidsutvalget for Rogaland Høyre 1980-1981, 1994-1995
 • Medlem Politisk utvalg i Rogaland Høyre 1980-1981, 1988-1988
 • Leder Høyres gruppe i Eigersund kommunestyre 1984-1985
 • Medlem Styret for Rogaland Senior Høyre fra 2007
 • Leder Eigersund Senior Høyre fra 2007
 • Medlem og leder en rekke interne utvalg Eigersund Høyre
 • Medlem og leder en rekke interne utvalg i Rogaland Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Rogaland 1980-1995
 • Medlem Landsrådet for Kommunenes Sentralforbund 1991
 • Varamedlem Landsrådet for Kommunenes Sentralforbund 1992-1995
 • Leder Styret for Egersund og Dalane Forsvarsforening 1995-1999
 • Leder Styret for Kommunenes Sentralforbund i Rogaland 1996-1999
 • Medlem Landsrådet for Kommunenes Sentralforbund 1996-1998
 • Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund 1998-1999

Litteratur

 • Aurdal, Olaf: Slektene Viste, Aurdal-Randaberg og Bö, Fredheim-Finnøy, Eget Egersund 2005