Benum, Olav

Benum, Olav (1897-1990)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Benum, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.09.1897 i Beitstad, Nord-Trøndelag
 • Død 27.06.1990
 • Sønn av folkehøgskolestyrer Ludvig Benum (1866-1947) og Vilhelmine Elden (1866-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 5 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 21.10.1959
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 01.10.1959
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Landbrukskomiteen, 01.10.1959 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 21.10.1959 - 01.12.1960
  Sekretær, Valgkomiteen, 01.12.1960 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1959
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1959 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Namdal folkehøgskole 1914-1915
 • Mære jordbruksskole 1915-1917
 • Landbrukshøyskolen Ås (eksamen jordbruksavdelingen) 1919

Yrke

 • Fylkesagronom-assistent i Nord-Trøndelag 1919-1920
 • Gårdsstyrer på Namdal folkehøgskole 1920-1930
 • Timelærer ved Namdal folkehøgskole 1920-1929
 • Statens kornoppkjøper 1924-1929
 • Gårdsfullmektig ved beiteforsøksgården Apelsvoll 1930-1932
 • Overtok farsgården Havik i Vemundvik 1932
 • Fylkesagronom 1941-1942
 • Fylkesagronom 1945-1962

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Under krigen ble han en kort tid holdt i forvaring av tyskerne
 • Flyktet til Sverige, og arbeidet ved den Norske legasjon i Stockholm 1942-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1959
 • Norges by- og herredsforbunds hederstegn 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Vemundvik Kommunestyre 1934-1937
 • Ordfører Vemundvik Kommunestyre 1937-1941, 1945-1945
 • Medlem Namsos Bystyre 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1937-1941
 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1945
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Nord-Trøndelag 1963-1966
 • Fylkesordfører Fylkesting, Nord-Trøndelag 1966-1967
 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Vemundvik 1923-1924
 • Medlem Fattigstyret 1923-1924
 • Formann Jordstyret, Vemundvik 1923-1930
 • Formann Ligningsnemnda, Vemundvik 1924-1925
 • Formann Fattigstyret 1924-1925
 • Formann Beiteutvalget, Nord-Trøndelag 1935-1957 (for landbruksselskapet)
 • Formann Styret for Namdal husmorskole 1938-1945
 • Medlem Fylkesskolestyret, Nord-Trøndelag 1938-1945
 • Medlem Trøndelag planteavlsutvalg 1945-1957
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 1946-1949
 • Medlem Rådet for Hypotekbankene 1946-1950
 • Medlem Landbruksrådet 1948-1952
 • Varaformann Kreditnemnda for jordbruket 1948-1952
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Bergverk 1951-1957
 • Varamedlem Tiltaksrådet 1954-1962
 • Formann Elgskadekomiteen 1954-1955
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1954-1971
 • Varamedlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1957-1969
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1957-1967
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda for håndverk og industri 1958-1968
 • Formann Utvalget for rasjonalisering av virksomheten ved Statens frøkontroll 1960
 • Varamedlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1962-1968
 • Medlem Omsetningsrådet 1965-1972

Tillitsverv i partier

 • Formann Vemundvik Venstrelag 1924-1930
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Venstrelag 1927-1940
 • Medlem Venstres landsstyre 1950-1958

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1940-1958
 • Medlem Styret for Norske Meieriers Salgssentral 1940-1954
 • Medlem Styret i Namdal skogselskap 1941-1966
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1946-1953
 • Medlem Direksjonen i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1946-1970
 • Medlem Styret for Landbrukets Sentralforbund 1949-1953
 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1951-1961
 • Preses Representantskapet i Det kongelige Selskap for Norges Vel 1958-1970

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Namsos Sparebank 1924-1930
 • Medlem Forstanderskapet ved Namsos Sparebank 1932-1940
 • Medlem Direksjonen i Namsos Sparebank 1942-1957
 • Medlem Representantskapet for A/S van Severen, Namsos 1964-1970
 • Medlem Representantskapet for Namdal Trafikkselskap 1968-1969