Bergsland, Egil

Bergsland, Egil (1924-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Bergsland, Egil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.09.1924 i Notodden, Telemark
 • Død 12.10.2007
 • Sønn av industriarbeider Hans Bergsland (1880-1968) og hjemmeværende Gurid Hagen (1895-1984)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Telemark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1980 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1946
 • Diverse kurs i arbeidsstudier, kontororganisasjon, kommuneadministrasjon, arbeidsledelse og arbeidsrettslige spørsmål 1946-1966
 • Ettårig kurs i personalforvaltning ved Norges Handelshøyskole 1966
 • Produktivitetskurs ved NHH 1969

Yrke

 • Produksjonsarbeider Norsk Hydro A/S 1946-1958
 • Driftsbokfører Norsk Hydro A/S 1958
 • Personalekspeditør Norsk Hydro A/S 1958-1962
 • Sekretær Norsk Hydro A/S 1962-1967
 • Personalsekretær Norsk Hydro A/S 1967-1973
 • Personalsjef Norsk Hydro A/S 1973-1976
 • Assistende direktør Norsk Hydro A/S 1976-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Heddal Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Heddal Formannskap 1959-1963, 1963-1964
 • Varaordfører Notodden Kommunestyre 1964-1967
 • Ordfører Notodden Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1991-1993

Offentlige verv

 • Formann Styret for Heddal Pleieheim 1950-1954
 • Formann Sosialstyret, Heddal 1950-1963
 • Formann Kontrollnemnda, Heddal 1950-1954
 • Medlem Kanalstyret, Telemark 1963-1975
 • Formann Tiltaksnemnda for Notodden, Sauherad og Hjartdal 1964-1967
 • Medlem Notodden administrasjonsstyre 1964-1967
 • Medlem Generalplanutvalget 1964-1967
 • Medlem Lønnsutvalget 1964-1967
 • Formann Styret for Gulltun dagheim for funksjonshemmede 1965-1983
 • Formann Bibliotekstyret, Notodden 1967-1971
 • Viseformann Helse- og sosialnemnda 1971-1983
 • Medlem Administrasjonsstyret, Notodden 1971-1975
 • Medlem Styret for TE-Pro, yrkesvalghemmet bedrift 1971-1975
 • Formann Valgnemnda 1976-1980
 • Formann Styret for Samtun, Sauherad

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Heddal Arbeiderparti 1945-1962
 • Medlem Styret for Notodden Arbeiderparti 1962-1970
 • Formann Austre Heddal arbeiderlag 1967-1972, 1974-1976
 • Medlem Styret og forretningsutvalget i Telemark Arbeiderparti 1968-1971, 1974-1983
 • Formann Notodden Arbeiderparti 1968-1969
 • Formann Styret i Telemark Arbeiderparti 1971-1974
 • Formann Hydro Arbeiderpartilag fra 1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hydroarbeidernes forening av Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 1956-1957
 • Medlem Styret for Kristne Arbeideres forbund