Bergsland, Egil

Bergsland, Egil (1924-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Bergsland, Egil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter