Bergesen, Ole

Bergesen, Ole (1916-1965)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Bergesen, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.08.1916 i Stavanger, Rogaland
 • Død 09.01.1965
 • Sønn av skipsreder Ole Bergesen (1891-1955) og Ingrid Wetteland (1891-1962)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Rogaland, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1961 - 1965, H.

Vararepresentasjoner

 • Fra 09.01.1965, Peter Torleivson Molaug møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Formann, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 09.01.1965
  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 19.10.1962
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 19.10.1962 - 09.01.1965
  Nestformann, Protokollkomiteen, 19.10.1962 - 26.04.1963
  Medlem, Protokollkomiteen, 26.04.1963 - 09.01.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1961 - 30.09.1962
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1933
 • Examen artium 1937
 • Cand.jur. 1941

Yrke

 • Dommerfullmektig 1941-1945
 • Politifullmektig 1945
 • Leder for Landssvikavdelingen i Follo 1945
 • Høyesterettsadvokat 1945
 • Sakførerforretning i Stavanger 1946-1965
 • Lærer i sjørett ved Stavanger sjømannsskole 1946-1954

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Sekretær i Norske Legasjon København 1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen 1945
 • Ridder av St. Olavs Orden 1964

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Stavanger Sjømannsskole 1946-1954
 • Sekretær Lokalt planutvalg for reisning av nytt sjøfartsskolebygg, Stavanger 1949
 • Medlem Styret for Utstein kloster 1955-1965 (statens representant)
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Høyres programkomité 1954-1958
 • Medlem Høyres programkomité 1958-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Stavanger Kunstforening 1946-1953
 • Sekretær Stavanger rederiforening 1946-1954
 • Formann Domkirkens venner 1956-1965

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Rogaland teater A/S 1946-1953
 • Sekretær og forretningsfører A/S Hotel Atlantic, Stavanger 1948-1953
 • Formann Styret for A/S Dagbladet Stavangeren 1950-1953
 • Medlem Representantskapet for A/S Ringfonn 1951-1965
 • Medlem Styret for Den norske Creditbank, avdeling Stavanger 1952-1956
 • Formann Styret for Trio fabrikker 1952-1965
 • Ordfører Representantskapet for Rogaland teater A/S 1953-1965
 • Ordfører Representantskapet for Stavanger preserving Co. A/S 1955-1963
 • Medlem Styret for Sigvald Bergesen A/S

Litteratur

 • Artikler i tidsskrifter og aviser
 • Bergesen, Ole: En fremstilling av den økonomiske utvikling i DNL og styrets syn på selskapets fremtidige drift, Oslo 1949
 • Bergesen, Ole: Lov om avståing av bruksrett til husrom m.v. av 19. juli 1946 (rekvisisjonsloven) med endringer av 26. november 1948. Med kommentar, Oslo 1949