Christiansen, Olav Haakon

Christiansen, Olav Haakon (1905-1984)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 199 dager

Gå til bildegalleri

Christiansen, Olav Haakon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.12.1905 i Arendal, Aust-Agder
 • Død 15.05.1984
 • Sønn av tollkontrollør Halvdan Trygve Christiansen og Laura Kathinka Johansen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1945 - 1949, NKP.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1922

Yrke

 • Jernarbeider 1922-1948
 • Inspektør i Oslo kommunes arbeidstilsyn 1948-1964
 • Sekretær i Oslo kommunes arbeidstilsyn 1964-1974

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1945-1947
 • Medlem Oslo Bystyre 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Industrikomiteen 1945-1947
 • Medlem Arbeidsnemnda, Oslo 1945-1947
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1945-1947
 • Varamedlem Styret for Oslo Sporveier 1945-1947
 • Varamedlem Skolestyret 1945-1947
 • Varamedlem Forliksrådet 1945-1947
 • Varamedlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1948-1951
 • Medlem Skatteutvalget 1948-1951
 • Medlem Sykehusutvalget 1948-1951
 • Medlem Leiegårdsstyret 1952-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Avdeling 1 av Norsk Jern- og metallarbeiderforening 1945-1948
 • Formann Sykehuspersonalets forening 1954-1962
 • Distriktsstyreformann Norsk kommuneforbunds Oslo avdeling 1962-1964
 • Medlem Hovedstyret i Norsk kommuneforbund 1962-1974