Holt, Ole

Holt, Ole (1897-1987)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1954-1957

Gå til bildegalleri

Holt, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter