Eikeland, Olai Ingemar

Eikeland, Olai Ingemar (1915-2003)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 179 dager

Gå til bildegalleri

Eikeland, Olai Ingemar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.07.1915 i Vennesla, Vest-Agder
 • Død 14.04.2003
 • Sønn av gårdbruker Gunnar Eikeland (1882-1973) og husmor Tone Egelandsaa (1881-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1961 - 1965, Sp. (01.10.1961 - 01.03.1962)
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1961 - 1965, Sp. (02.03.1962 - 30.09.1965)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 01.03.1962
  Medlem, Landbrukskomiteen, 02.03.1962 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole, Hillerød, Danmark 1933-1934

Yrke

 • Gårdbruker 1935-1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vennesla Kommunestyre 1947-1951, 1954-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1963-1967
 • Formann Bygningsrådet, Vennesla 1975-1983
 • Varamedlem Kjøttkontrollavgiftsutvalget, 1980-1981
 • Medlem Styret for Arbeidsforskningsinstituttet fra 1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Synodestyret i Den evangelisk lutherske frikirke 1951-1959
 • Formann Vest-Agder bondelag 1953-1958
 • Formann Styret for Agder kjøpelag 1958-1969
 • Medlem Styret for Vest-Agder melkesentral 1960-1964
 • Formann Vest-Agder bondelag 1961-1975
 • Medlem Synodestyret i Den evangelisk lutherske frikirke 1970-1971
 • Æresmedlem Norges Bondelag, utnevnt på årsmøtet i Haugesund 1983

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Vennesla meieri 1945-1955
 • Medlem Rådet for Stardø Kisgruver ca. 1970