Eriksen, Olle Johan

Eriksen, Olle Johan (1923-1999)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Eriksen, Olle Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.08.1923 i Haugesund, Rogaland
 • Død 26.03.1999
 • Sønn av skipsreder Trygve Eriksen (1891-1975) og hjemmeværende Agnes Jønsson (1894-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1969 - 1973, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1973 - 1977, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 03.10.1970-17.03.1971 for Egil Endresen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1970 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1943
 • Bergens handelsgymnas, studentfaglinje 1944
 • Forsvarets gymnastikk- og idrettsskole 1946

Yrke

 • Driftsleder Bøneset Sildoljefabrikk, Haugesund 1944-1945
 • Ansatt ved Trygve Eriksens skipsrederi 1947-1948
 • Eier og disponent Mølstrevåg Sildoljefabrikk A/S, Haugesund 1948-1966
 • Ansatt ved Trygve Eriksens skipsrederi fra 1961
 • Disponent og enebestyrer for A/S Erico, Haugesund fra 1966
 • Disponent ved Trygve Eriksen & Co A/S, Haugesund fra 1966
 • Forretningsfører for Interessentselskapet Haugar, ringnotsnurper 1966-1976
 • Meddisponent A/S Fold, Haugesund 1966-1975
 • Enebestyrer A/S Fold, Haugesund fra 1975

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haugesund bys ærestegn, De fykende måker 1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Formannskap 1963-1966, 1967-1970, 1971-1974, 1983-1987
 • Varaordfører Haugesund Kommunestyre 1966-1967, 1975-1977
 • Ordfører Haugesund Kommunestyre 1970-1971, 1974-1975, 1978-1979, 1979-1983
 • Medlem Haugesund Kommunestyre 1987-1991
 • Varamedlem Haugesund Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1963-1967
 • Varamedlem Fylkesting, Rogaland 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Haugesund 1960-1963
 • Medlem Finansutvalget, Haugesund 1964-1983
 • Medlem Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1968-1975
 • Medlem Valgkomiteen, Haugesund 1968-1983
 • Medlem Fylkesplanutvalget, Rogaland 1972-1975
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Haugesund 1972-1982
 • Varamedlem Ligningsnemnda, Haugesund 1978-1989
 • Varamedlem Havnestyret, Haugesund 1980-1983
 • Medlem Energiutvalget, Rogaland 1980-1983
 • Varamedlem Styret for Postverket 1982-1989
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Haugesund 1982-1983
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Haugesund 1983-1989
 • Formann Bygningsrådet, Haugesund 1984-1987
 • Formann Brannstyret, Haugesund 1984-1987
 • Formann Teknisk styre, Haugesund 1984-1987
 • Medlem Fylkesplanutvalget, Rogaland fra 1984
 • Medlem Fylkeskulturstyret, Rogaland 1984-1987
 • Leder Plan- og byggeutvalget, Haugesund 1987-1991
 • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1988-1991
 • Nestleder Energiutvalget, Rogaland 1988-1991
 • Medlem Overtakstnemnda, Haugesund 1992-1995
 • Varamedlem Styret for energiverket, Haugesund 1992-1995
 • Medlem Utvalg for teknisk drift, Haugesund 1997-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Round Table nr. 7, Haugesund 1955
 • Formann Haugesunds Tennisklubb 1955-1959
 • Medlem Styret i Vestlandske Sildemelfabrikkers Forening 1957-1961
 • Medlem Landsstyret i Round Table 1959-1960
 • Formann Rogaland Tenniskrets 1960-1963
 • Formann Lokale forening for sildeoljefabrikker i Haugesund 1960-1963
 • Varaformann Styret i Vestlandske Sildemelfabrikkers Forening 1961-1963
 • Formann Haugesunds Tennisklubb 1963
 • Varamedlem Landsstyret i Norske Kommuners Sentralforbund 1972-1975
 • Æresmedlem Haugesunds Tennisklubb 1980

Andre administrative verv

 • Varamedlem Kontrollkomiteen i Haugesund Sparebank 1969-1978
 • Varamedlem Styret for Haugesund Sparebank 1969-1978
 • Medlem Forstanderskapet ved Haugesund Sparebank 1969-1978
 • Medlem Styret for Haugesund Mekaniske Verksted A/S 1970-1985
 • Medlem Representantskapet for A/S IGLO 1972-1984
 • Medlem Styret for Rogalandsdata A/S 1976-1986
 • Medlem Representantskapet for A/S CORONA 1980-1987
 • Medlem Styret for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap A/S 1982-1988
 • Formann Styret for A/L Haukeliveg 1982-1992
 • Varamedlem Styret for Rogalandsdata A/S 1987-1989
 • Varamedlem Representantskapet for Stavanger Bank A/S 1987-1990