Thommessen, Olemic

Thommessen, Olemic (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.04.1956 i Lillehammer, Oppland
 • Sønn av kaptein Rolf Thommessen (1930-2013) og skuespiller og forlagsredaktør Mona Margareth Lie (1931-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 3 for Oppland, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 7 for Oppland, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 6 for Oppland, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 3 for Oppland, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 3 for Oppland, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2013-2017

  President, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  President, Stortinget, 07.10.2017 - 15.03.2018

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 18.10.2013
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Valgkomiteen, 18.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 11.10.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 15.03.2018
  Leder, Valgkomiteen, 12.10.2017 - 22.03.2018
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 16.03.2018 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 22.03.2018 - 30.09.2021
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Søre Ål skole 1963-1970
 • Slemmestad ungdomsskole 1970-1972
 • Stabekk gymnas 1972-1975
 • Ex.phil. ved Universitetet i Oslo 1976
 • Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo, spesialfag åndsrett/opphavsrett 1983

Yrke

 • Advokatfullmektig 1983-1985
 • Advokat/partner i Eggen & Thommessen 1985-1990
 • Avdelingsleder for seremonier i LOOC 1990-1994
 • Direktør for Kulturarrangement Lillehammer A/S 1994-2001
 • Operasjef for Ringsakeroperaen 2000-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Lillehammer 1987-1995
 • Medlem Styret for Kunstnersenteret i Oppland 1987-1991
 • Leder Styret for Oppland teaterverksted, Lillehammer teater A/S fra 1987
 • Leder Interimstyret for Lillehammer Kunstmuseum 1993-1994
 • Leder Styret for Innkjøpsfondet for ny Norsk dramatikk 1993-1999
 • Leder Styret for Nordisk kulturfond fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Lillehammer Høyre 1986-1991
 • Medlem Styret for Oppland Høyre 1987-1991
 • Leder Oppland Høyre 1991-2001
 • Medlem Høyres sentralstyre 1991-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Foreningen Norden 1979-1983 en rekke verv
 • Leder Styret for Lillehammer Amatørteater 1984-1990
 • Medlem Styret for Norsk Amatørteaterråd 1989-1992

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Plakart A/S 1979-1982
 • Leder Styret for Media Consult A/S 1985-2003
 • Medlem Styret for Norsk Fjærfabrikk 1986-1991
 • Leder Styret for Overlege Knut Bergs fond fra 1987
 • Medlem Styret for AS Gudbrandsdølen fra 1993
 • Medlem Styret for Gudbrandsdølen, Lillehammer Tilskuer A/S 1994-1999
 • Medlem Styret for Bergen Internasjonale teater 1995-1999
 • Leder Styret for TBWA Reklamebyrå 1998-1999
 • Leder Styret for Bergen Internasjonale teater 1999-2000
 • Medlem Styret for Klappet & Klart A/S 1999-2003
 • Medlem Styret for Bergen Internasjonale teater 2001

Litteratur

 • Thommessen, Olemic: Mot Gulating, Furiosa Forlag Lillehammer 2005
 • Thommessen, Olemic: Teaterstykket "Utvalgt", 2007