Ballo, Olav Gunnar

Ballo, Olav Gunnar (1956-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 22.10.1956 i Alta, Finnmark
 • Sønn av adjunkt Rolf Gunnar Ballo (1927-) og sykepleier Åse Målfrid Bøe (1927-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Finnmark, 1993 - 1997, SV.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 2 for Finnmark, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Visesekretær, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Visepresident, Odelstinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Andre nestleder, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 24.10.2007
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 24.10.2007 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Første varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Alta gymnas 1975
 • Cand.med. Würzburg universitet, Bayern, Tyskland 1983

Yrke

 • Kommunelege Alta 1985-1997 (1/2 stilling, permisjon fra 1997)
 • Rådgivende overlege for Fylkestrygdekontoret i Finnmark 1994-1997 (1/2 stilling, permisjon fra 1997)
 • Kommunelege 1 1997
 • Direktør ved Rettsmedisinsk Institutt 2009-2010
 • Fastlege i Alta fra 2010

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Finnmarksknappen for lang og tro tjeneste som lege i Finnmark i 5 år 1990 (returnert Den norske lægeforening i prostest mot ideen om at å arbeide i Finnmark er et offer)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alta Kommunestyre 1991-1995, 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Alta 1991-1995
 • Medlem Plan- og bygningsutvalget, Alta 1995-1997
 • Medlem Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Leder Alta SFU 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Lokal tillitsvalgt Den norske lægeforening, Alta 1988-1991
 • Nestleder Norsk trygdemedisinsk forening 1996-1998

Litteratur

 • Ballo, Olav Gunnar: "Ambulerende spesialisttjeneste - kan ordningen bedre effektiviteten og tilgjengeligheten innen helsevesenet?", 1990
 • Ballo, Olav Gunnar: "Sykefraværet i Finnmark 1993-96.", 1998
 • Ballo, Olav Gunnar m.fl.: De nye korstogenes tid, Spartacus forlag Oslo 2002
 • Ballo, Olav Gunnar: Kaja : 1988-2008, Cappelen Damm Oslo 2009
 • Ballo, Olav Gunnar: Stortingsliv, Cappelen Damm Oslo 2012