Grimsby, Olav Haakon

Grimsby, Olav Haakon (1902-1975)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Grimsby, Olav Haakon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter