Gjærevoll, Olav

Gjærevoll, Olav (1916-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gjærevoll, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.09.1916 i Tynset, Hedmark
 • Død 30.08.1994
 • Sønn av småbruker Gunnar Gjærevoll (1879-1965) og husmor Kristine Haugen (1891-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1965-12.10.1965, Jenny Lund møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1967 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 04.02.1963 - 28.08.1963
  Statsråd, Sosialdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965
  Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 17.03.1971 - 08.05.1972
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 08.05.1972 - 18.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieopphold i Sverige, USA og Canada
 • Folkehøyskole 1931-1932
 • Student 1937
 • Cand.real., Oslo 1946
 • Vitenskapelige ekspedisjoner til Alaska 1953
 • Fil. lic. Uppsala 1955
 • Doktorgraden i botanikk, Uppsala 1956
 • Vitenskapelige ekspedisjoner til Alaska 1959
 • Vitenskapelige ekspedisjoner, med stipendier fra Arctic Institute of North America og NAVF, til Grønland 1967
 • Vitenskapelige ekspedisjoner til Alaska 1968
 • Vitenskapelige ekspedisjoner til Alaska 1978

Yrke

 • Lærer ved Alvdal middelskole 1937-1939
 • Lærer ved Det norske gymnas i Uppsala 1942-1945
 • Lærer ved Holtet høyere skole, Oslo 1945-1947
 • Lærer i teknisk botanikk ved NTH 1947-1949
 • Konservator ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs museum 1947-1979
 • Lærer i botanikk ved Norges lærerhøgskole 1947-1958
 • Professor II i botanikk ved Norges lærerhøgskole 1958-1986
 • Direktør ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs museum 1974-1979

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Medlem Kgl. Norske Videnskabers Selskab 1951
 • Medlem Videnskapsakademiet 1958
 • Gunnerusmedaljen 1986
 • Den norske Turistforenings hederstegn 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1951-1955, 1963-1967, 1967-1968, 1981-1983, 1983-1987
 • Varaordfører Trondheim Bystyre 1955-1958
 • Ordfører Trondheim Bystyre 1958-1959, 1959-1963, 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Trondheim Katedralskole 1951-1963
 • Medlem Skolestyret, Trondheim 1952-1956
 • Medlem Styret for Østmarka sykehus 1952-1956
 • Formann Styret for Østmarka sykehus 1956-1960
 • Formann Styret for Trondheim elektrisitetsverk 1956-1958
 • Formann Forstanderskapet ved Ringve skole 1957-1962
 • Medlem Tilsynskomiteen for Erkebispegården 1958-1963
 • Medlem Styret for Fosen trafikklag 1958-1963
 • Medlem Statens Naturvernråd 1958-1960
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Formann Byggekomiteen for Nea og Hegsetfoss kraftverker 1961-1963
 • Formann Styret for Trondheim elektrisitetsverk 1961-1963
 • Formann Statens Naturvernråd 1961-1963
 • Formann Fjellplanlovutvalget av 1962 fra 1962
 • Formann Programrådet for Trøndelag kringkaster 1962-1963
 • Formann Statens Naturvernråd 1965-1986
 • Formann Styret for Statens institutt for alkoholforskning 1967-1979
 • Medlem Styret for Statens edruskapsdirektorat 1969-1978
 • Medlem Kontaktutvalget for vern av vassdrag (Sperstadutvalget) 1969-1983
 • Formann Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1970-1972
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1973-1975
 • Medlem Statens Atomtilsyn 1973-1980
 • Formann Styret for Norsk institutt luftforskning 1973-1979
 • Formann Merverdiavgiftsutvalget 1973-1975
 • Medlem Interimstyret for Universitetet i Trondheim 1973-1975
 • Formann Man and Biosphere-prosjektet 1974-1985
 • Formann Ressursutvalget for Finnmarksvidda av 1975 fra 1975
 • Formann Det interdepartementale polarutvalg 1976
 • Formann Interimstyret for Universitetet i Trondheim 1976-1979
 • Medlem Myrutvalget 1977-1994
 • Medlem Naturvernutredningen 1977
 • Leder Styret for Statens edruskapsdirektorat 1979-1982
 • Varamedlem Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim 1979-1980
 • Medlem Havnestyret, Trondheim 1980-1984
 • Medlem Forsvarsrådet 1980
 • Formann Grunnforskningsutvalget 1980
 • Medlem Tilsynskomiteen for Erkebispegården 1980-1981
 • Medlem Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim 1981-1983
 • Formann Utvalget til å vurdere sentrale spørsmål som gjelder pensjonstrygden for sjømenn av 1987 fra 1987
 • Leder Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen 1989-1991

Tillitsverv i partier

 • Aktiv AUF og den sosialistiske gymnasiastbevegelse 1931-1940
 • Formann Alvdal AUL 1937-1939
 • Formann Sosialistisk studentlag 1946-1947
 • Formann Trondheim forente Arbeiderparti 1949-1951, 1977-1979
 • Formann Arbeiderpartiets utvalg for miljø- og ressursspørsmål til 1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Norsk botanisk forening fra 1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Akergruppen 1975-1981

Litteratur

 • Gjærevoll, Olav: For øvrig ca 150 vitenskapelige avhandlinger i botanikk, vesentlig plantesosiologi, plantegeografi og systematikk
 • Gjærevoll, Olav: The Plant Communities of the Scandinavian Alpine Snow-beds, 1956
 • Gjærevoll, Olav: Botanical investigations in Central Alaska I-III, 1958-63
 • Gjærevoll, Olav og Reidar Jørgensen: Fjellflora, Trondheim 1960
 • Gjærevoll, Olav: Plantegeografi, Universitetsforlaget 1973
 • Gjærevoll, Olav og Leif Ryvarden et al.: Dovrefjell og Ormtjernkampen, Oslo 1975
 • Gjærevoll, Olav: Norges planteliv. Fra Sørlandsskjærgård til Svalbardtundra, Oslo 1984
 • Gjærevoll, Olav: Villmarkseventyret Alaska, Oslo 1990
 • Gjærevoll, Olav: Mine fjell: en kjærlighetserklæring til Dovrefjell, Sunndalsfjella og Trollheimen, Aschehoug Oslo 1994
 • Gjærevoll, Olav: Mine memoarer, Arbeiderbevegelsens historielag Trondheim 1998