Hordvik, Olav

Hordvik, Olav (1901-1979)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Hordvik, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.12.1901 i Hamre, Hordaland
 • Død 06.08.1979
 • Sønn av bankkasserer og gardbruker Eilert Hordvik (1865-1933) og Synneva Tellevik (1875-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Midlertidig varapresident, Stortinget, 16.02.1962 - 22.03.1962
  Midlertidig varapresident, Stortinget, 24.04.1964 - 14.05.1964

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Nestformann, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Sekretær, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.10.1965 - 30.09.1966

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Vara innpisker, Venstre, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Frekhaug ungdomsskule 1918-1919
 • Stend landbruksskule 1921-1923

Yrke

 • Dreiv farsgarden Hordvik fra 1923
 • Herredskasserer i Hamre 1925-1933
 • Bankkasserer i Hamre og Aasane Sparebank 1933-1943
 • Banksjef i Hamre og Aasane Sparebank 1943-1965

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Veteranmedalje IOGT
 • Fortjenstmedalje i gull 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamre Formannskap 1931-1934, 1934-1937
 • Ordfører Hamre Kommunestyre 1937-1938
 • Ordfører Åsane Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1937-1938
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1947-1951
 • Varaformann Fylkesting, Hordaland 1951-1953
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1953-1955

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Hordaland 1946-1961
 • Formann Landbruksnemnda, Hordaland 1947-1948
 • Formann Budsjettkomiteen, Hordaland 1948-1953
 • Medlem Styret for Hordaland fylkeskommunale gymnas 1949-1954
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Bergen 1950-1965
 • Formann Styret for Hordaland fylkeskommunale gymnas 1954-1957
 • Medlem Statens friluftsråd 1956-1976
 • Medlem Styret for Interessentselskapet Haukeland sykehus 1956-1964
 • Varamedlem Styret i Driftskredittkassen for jordbruket 1958
 • Medlem Utvalg til å utrede og fremme forslag om retningslinjer vedrørende boligspørsmålene i staten og statsvirksomheten 1961
 • Revisor Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Åsane venstrelag 1945-1950
 • Medlem Styret for Hordaland venstrelag 1946-1954
 • Formann Åsane venstrelag 1950-1952
 • Formann Hordaland Venstrelag 1950-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv IOGT og fråhaldsrørsla

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Frekhaug (seinare Åsane) folkehøgskule (IOGT) 1947-1976
 • Formann Rådet for Bergensmeieriet 1952-1964
 • Varaformann Representantskapet for Landkreditt 1958-1967
 • Ordfører Representantskapet for Landkreditt 1967-1975
 • Medlem Styret for Norske eggcentraler

Litteratur

 • Åsane Bygdebok, 1975
 • Mjøsund, Johan M. (hovedred.): Godtemplarordenen i Norge 1927-77, Oslo 1976