Haukvik, Olav

Haukvik, Olav (1928-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Haukvik, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.06.1928 i Sauherad, Telemark
 • Død 22.02.1992
 • Sønn av bonde Halvor Haukvik (1894-1969) og Gunhild Røste (1898-1977)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 11.01.1978 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1946
 • Cand.jur. 1950
 • Kurs i transportøkonomi Northwestern University, Chicago 1954-1955

Yrke

 • Kontorist/assistent Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet 1946-1950
 • Sekretær/konsulent Samferdselsdepartementet 1951-1961
 • Dommerfullmektig Toten 1958-1959
 • Byråsjef i Samferdselsdepartementet 1961-1966
 • Trafikksjef 1966-1967
 • Konstituert ekspedisjonssjef 1967-1969
 • Ekspedisjonssjef 1969-1973
 • Fylkesmann i Telemark 1973-1976
 • Fylkesrådmann i Telemark 1976-1990

Verv

Offentlige verv

 • Sekretær Juristkomiteen for revisjon av samferdselsloven 1953-1954
 • Medlem Samferdselsdepartementets takst- og ruteplanutvalg 1961-1966
 • Formann Godssamtrafikkutvalget 1964-1966
 • Medlem Komiteen for å behandle spørsmål i forbindelse med luftputefartøyer 1965-1972
 • Formann Samferdselsdepartementets takst- og ruteplanutvalg 1966-1969
 • Formann Transportberedskapsrådet 1968-1973
 • Medlem Koordineringsrådet for sivilt beredskap 1968-1973
 • Formann Underutvalg for idrett, naturvern og miljø, Bøler og Bogerud bydelsutvalg 1973
 • Formann Subsidieutvalget 1973-1976
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds forurensingskomite 1975-1978
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Telemark 1980-1988
 • Leder Energilovutvalget 1980-1985
 • Leder Samferdselslovutvalget 1986-1988
 • Nestleder Representantskapet for Norges Bank 1988-1992
 • Leder Styret for Telekraft A/S 1988-1992
 • Medlem Styret for Fylkeskraft Østlandet A/S 1988-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bøler arbeidersamfunn 1972-1974
 • Varamedlem Representantskapet i Oslo arbeiderparti 1972-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Telelaget i Oslo 1951-1953
 • Varaordfører Rådet for Bondeungdomslaget i Oslo 1964-1965
 • Formann Stedsstyret i Oslo av Norsk Tjenestemannslag 1966-1968
 • Medlem Styret i Polyteknisk Forening, gruppe samferdsel 1966-1968
 • Varamedlem Representantskapet i LO 1966-1974
 • Varaordfører Rådet for Bondeungdomslaget i Oslo 1967-1969
 • Formann Embets- og tjenestemennenes landsforening av Norsk Tjenestemannslag 1968-1974
 • Medlem Landsstyret i Norsk Tjenestemannslag 1970-1978
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds Lønns- og personutvalg 1986-1992

Litteratur

 • Haukvik, Olav: "Innenlandsk samferdsel", i Norges næringsliv, Oslo 1953
 • Lindboe, Rudolf og Olav Haukvik: "Industri og forskning." I Industriforum, Oslo 1978