Høyland, Ola

Høyland, Ola (1890-1981)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Høyland, Ola har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.05.1890 i Stord, Hordaland
 • Død 18.05.1981
 • Sønn av gardbruker Ola Høyland (1863-1946) og Brita Hovdeland (1863-1928)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hordaland, 1954 - 1957, B.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Voss folkehøgskole 1909-1910
 • Ørsta vinterjordbruksskole 1915-1916

Yrke

 • Gardbruker på Stord 1918-1959

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1970
 • Stord kommunes kulturpris 1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Stord Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1937-1941
 • Medlem Stord Kommunestyre 1941-1945
 • Ordfører Stord Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1947-1951
 • Varaformann Fylkesting, Hordaland 1949-1951
 • Formann Fylkesting, Hordaland 1951-1953
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1951-1953

Offentlige verv

 • Kasserer Statens kornforretning 1930-1953
 • Formann Styret for Sunnhordaland kraftlag 1946-1953
 • Medlem Styret for Sunnhordland folkemuseum 1946-1968
 • Formann Styret for Hordaland landbruksselskap 1947-1955
 • Formann Arbeidsutvalget for Sunnhordaland kraftlag fra 1949
 • Formann Ankenemndene for Hordaland 1950-1955
 • Formann Styret for Stord kommunale elektrisitetsverk 1959-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sunnhordland sogelag 1946-1968
 • Formann Hordaland bondelag 1947-1952
 • Varaformann Norges Bondelag 1948-1952

Andre administrative verv

 • Medlem Direksjonen i Stord sparebank 1927-1940
 • Medlem Styret for Stord Meieri 1934-1935
 • Formann Styret for Stord Meieri 1935-1936
 • Medlem Styret for Stord Meieri 1936-1942
 • Formann Direksjonen i Stord sparebank 1940-1954
 • Formann Representantskapet for Hardanger-Sunnhordalandske D/S 1956-1963

Litteratur

 • Høyland, Ola: Ord for dagen. Bøndenes veke 20.-26. febr. 1949, Oslo 1949
 • Høyland, Ola: Høyland på Stord, 1954
 • Høyland, Ola: Stord bygdebok, Stord 1966
 • Høyland, Ola: Ætteliste for Høyland, 1971