Høyland, Ola

Høyland, Ola (1890-1981)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Høyland, Ola har avgått ved døden.

Finn informasjon etter