Joten, Ola

Joten, Ola (1934-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989

Gå til bildegalleri

Joten, Ola har avgått ved døden.

Finn informasjon etter