Jørgensen, Ole

Jørgensen, Ole (1897-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Jørgensen, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.11.1897 i Vennesla, Vest-Agder
 • Død 05.07.1966
 • Sønn av fabrikkarbeider og småbruker Jørgen O. Bakken (1875-) og Odine Osmundsen (1876-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1961 - 1965, A. (01.10.1961 - 01.03.1962)
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1961 - 1965, A. (02.03.1962 - 30.09.1965)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 08.10.1958
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 08.10.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 01.03.1962
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 02.03.1962 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1912-1913
 • Søgne landbruksskole 1916-1918

Yrke

 • Gårdsarbeider og anleggs- og veiarbeider 1918-1927
 • Forretningsfører og senere trygdesjef i Vennesla kommune 1927-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øvrebø Kommunestyre 1924-1925
 • Medlem Vennesla Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1955-1959
 • Medlem Vennesla Formannskap 1936-1937, 1937-1940
 • Ordfører Vennesla Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Vennesla fra 1927
 • Medlem Skolestyret, Vennesla 1928-1931
 • Formann Arbeidstilsynet, Vennesla 1928-1940
 • Formann Jordstyret, Vennesla 1929-1935
 • Formann Arbeidsløshetsnemnda, Vennesla 1929-1934
 • Domsmann 1930-1940
 • Medlem Byggenemnda for herredshus 1930-1935
 • Formann Skolestyret, Vennesla 1931-1935
 • Formann Nemnda for opprettelse av kommunalt folkebad 1934-1937
 • Nestformann Trygdekasselaget, Vest-Agder 1934
 • Formann Trygdekasselaget, Vest-Agder 1935-1955
 • Domsmann 1945-1954
 • Medlem Lagretten 1945-1954
 • Medlem Skolenemnda, Vest-Agder 1946-1947
 • Medlem Sykehusnemnda, Vest-Agder 1948-1951
 • Varamedlem Styret for Norges Trygdekasselag 1949-1953
 • Medlem Kontrollnemnda for Norges Bank 1954-1966
 • Medlem Samordningsnemnda for Kristiansands utvidelse

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret i Vennesla AUL 1926-1927
 • Medlem Styret i Vennesla AUL 1927-1928
 • Medlem Styret i Vennesla arbeiderparti 1927-1930, 1935-1938
 • Formann Vennesla Arbeiderparti 1930-1934

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Vennesla bygningsarbeiderforening 1925-1926
 • Medlem Styret i Vennesla kommunale arbeiderforening 1929-1939
 • Medlem Styret for Vennesla samvirkelag 1930-1936
 • Medlem Styret i Filadelfiamenigheten i Vennesla 1941-1952

Litteratur

 • En rekke artikler i tidsskrifter innen sosial- og trygdevesenet