Knudson, Olaf

Knudson, Olaf (1915-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
23 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Knudson, Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.12.1915 i Sigdal, Buskerud
 • Død 08.01.1996
 • Sønn av gårdbruker Otto Knudson (1879-1961) og husmor Randi Ødegården (1884-1927)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Buskerud, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1973 - 1977, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Visesekretær, Stortinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Varapresident, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varapresident, Lagtinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Sekretær, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 01.07.1975
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 01.07.1975 - 30.09.1977
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1963 - 1965
  Delegat, FNs generalforsamling, 1963 -

  1965-69

  Delegat, FNs generalforsamling, 1965 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1930
 • Skogskolen på Storhove 1933-1935

Yrke

 • Skogbruksavdelingen ved Norges landbrukshøgskole (Forstkandidat) 1939-1942
 • Gårdbruker på farsgården fra 1942
 • Drev eget sagbruk 1946-1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sigdal Kommunestyre 1945-1947, 1956-1959, 1959-1963, 1963-1967
 • Varaordfører Sigdal Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1956

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsnemnda, Sigdal 1947-1950
 • Medlem Trygdekasselaget, Sigdal 1947-1950
 • Medlem Ligningsnemnda, Sigdal 1947-1948
 • Medlem Turistnemnda, Sigdal 1948-1952
 • Formann Skolenemnda, Sigdal 1948-1949
 • Formann Skogrådet, Sigdal 1950-1982
 • Varamedlem Styret for Statsfondet for skogindustri og skogbruk 1962-1972
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1975-1978
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1978-1986
 • Medlem Representantskapet for Kongsberg Våpenfabrikk

Tillitsverv i partier

 • Formann Sigdal Høyre 1946-1949
 • Medlem Styret for Sigdal Høyre 1949-1952
 • Formann Buskerud Høyre 1951-1956
 • Medlem Høyres sentralstyre 1955-1970
 • Medlem Høyres programkomité 1958-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Eggedal Handelslag 1945-1954
 • Medlem Styret i Det Norske Skogselskap fra 1972
 • Formann Det Norske Skogselskap 1978-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Sigdal Sparebank 1942-1958
 • Medlem Styret for Østlandets skurlastmåling 1955-1962
 • Medlem Styret for Buskerudbanken A/S 1960-1981
 • Medlem Representantskapet for Marinens hovedverft