Knudson, Olaf

Knudson, Olaf (1915-1996)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
23 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Knudson, Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter