Kløv, Ole Johannes

Kløv, Ole Johannes (1925-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1977-1981
Ansiennitet:
1 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Kløv, Ole Johannes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.03.1925 i Tønsberg, Vestfold
 • Død 09.07.2009
 • Sønn av sjømann Hjalmar Kløv (1899-1973) og husmor Konstanse Johanson (1901-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1977 - 1981, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole
 • Elektrisk sveiseskole

Lærlingepraksis

 • Lærlingepraksis ved Kaldnes Mekaniske Verksted A/S 1943-1990

Fagbrev

 • Fagbrev som elektrisk sveiser 1943-1990 (etter krigen)

Yrke

 • Elektrisk sveiser ved Kaldnes Mekaniske Verksted A/S 1943-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nøtterøy Formannskap 1959-1963
 • Medlem Nøtterøy Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Fjærholmen frilufts- og idrettssenter 1960-1971
 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Nøtterøy 1960-1967
 • Varamedlem Pensjonsstyret 1960-1963
 • Varamedlem Styret for pensjonsfondet 1960-1963
 • Varamedlem Lønnsutvalget 1962
 • Medlem Lønnsutvalget 1962-1963
 • Varaformann Ungdoms- og idrettsutvalget, Nøtterøy 1968-1971
 • Formann Arbeidstilsynet 1976-1979
 • Formann Arbeidervernnemnda 1978-1979
 • Formann Forbruker- og heimstellnemnda 1978-1979
 • Varaformann Forbruker- og heimstellnemnda 1978
 • Varaformann Bygningsrådet 1980-1983
 • Varamedlem Ligningsnemnda 1980-1983
 • Medlem Ligningsnemnda 1983-1987
 • Medlem Overligningsnemnda 1987-1995
 • Medlem Overformynderiet 1991-1995
 • Medlem Styret for Tønsberg videregående skole
 • Medlem Styret for yrkesskolene, Vestfold

Tillitsverv i partier

 • Formann Nøtterøy Arbeiderungdomslag 1952-1953
 • Formann Nøtterøy A 1961-1961, 1973-1977
 • Æresmedlem DNA 2000-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbformann Kaldnes Mekaniske Verksted A/S 1953-1957
 • Klubbformann Kaldnes Mekaniske Verksted A/S 1966-1970
 • Medlem Landsstyret i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1968-1984
 • Varamedlem Norske Kommuners Sentralforbunds lokale avdeling 1976-1979
 • Representant Bedriftsutvalget ved Kaldnes Mekaniske Verksted A/S i tillegg nestformann i bedriftsklubben
 • Medlem Styret i Tønsberg og omland faglige samorganisasjon

Andre administrative verv

 • Varamedlem Forstanderskapet ved Nøtterø Sparebank 1963-1966