Kolltveit, Olav

Kolltveit, Olav (1894-1979)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Kolltveit, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter