Langeland, Olav Rasmussen

Langeland, Olav Rasmussen (1904-1981)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Langeland, Olav Rasmussen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1904 i Vikør, Hordaland
 • Død 18.12.1981
 • Sønn av gårdbruker, stortingsmann og statsråd Rasmus O. Langeland (1873-1954) og Kristiane Øfstegård (1872-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fylkesskole 1921-1922
 • Middelskole 1923
 • Landbruksskole 1924

Yrke

 • Gårdsarbeider, overtok gården Nedregård i Borgund 1934

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Borgund Formannskap 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Ligningsnemnda, Borgund 1935-1940
 • Formann Skogrådet, Borgund 1947-1951
 • Medlem Skolestyret, Borgund 1947-1951
 • Hovedtakstmann Hypotekbanken i Sunnmøre distrikt 1948-1954
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Ålesund 1951-1956
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Ålesund 1957-1974
 • Medlem Styret for Møre Ungdomsskole

Tillitsverv i partier

 • Formann Møre og Romsdal Bondeparti 1949-1960
 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1949-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Spjelkavik Bondelag 1932-1940
 • Medlem Styret i Spjelkavik Bondelag 1940-1945
 • Formann Representantskapet i Møre Felleskjøp 1951-1954
 • Formann Spjelkavik frilynde ungdomslag, Viking

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Spjelkavik skofabrikk 1946-1957
 • Medlem Styret for Avisen Fylket 1947-1961
 • Formann Styret for Sunnmøre meieri 1950-1957
 • Nestformann Styret for Sunnmøre meieri 1958-1963