Lyngstad, Ola Torstensen

Lyngstad, Ola Torstensen (1894-1952)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Lyngstad, Ola Torstensen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.10.1894 i Øystre Slidre, Oppland
 • Død 11.02.1952
 • Sønn av småbruker Torstein O. Lyngstad (1858-1933) og Kari B. Skogen (1870-1952)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Oppland, 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Valdres folkehøgskule 1911-1912
 • Kristians amts landbruksskole, Storhove 1912-1914
 • Statens småbrukslærerskole 1917-1918
 • Studiereise til Russland, Finland, Lettland, Lithauen og Tyskland 1923

Yrke

 • Sensor på Valle Landbruksskole, Lena (i flere år)
 • Kontrollassistent Fåberg 1914-1915
 • Gårdsbestyrer i Fåberg 1915-1916
 • Kontrollassistent i Ringsaker 1916
 • Småbrukslærer ved Oppland landbruksskole 1918-1919
 • Konsulent i husdyrbruk i Norsk bonde- og småbrukarlag 1919-1924
 • Redaktør for "Vårt land" 1921-1922
 • Redaktør for "Småbrukaren" 1922-1925
 • Småbruker i Østre Slidre 1924-1927
 • Fylkesagronom i smånæringer og småbruksdrift i Oppland 1927-1952

Verv

Offentlige verv

 • Formann Jordstyret, Volbu 1927
 • Medlem Kontrollkomiteen for Driftskredittkassen for jordbrukere 1937-1952
 • Medlem Boligplankomiteen av 1945 1945-1946
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1946
 • Medlem Distriktsrådet for Heimevernet 1947-1952
 • Medlem Ullkomiteen (innstilling om ordning av ullomsetninga) 1947-1948 (innstilling om ordning av ullomsetninga)
 • Medlem Styret for Bøndernes bygningskontor

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Gudbrandsdals krets av Venstre 1936-1950
 • Formann Oppland radikale folkeparti og Venstre 1945-1950
 • Medlem Venstres landsstyre 1946-1950

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk bonde- og småbrukarlag 1924-1925
 • Formann Landslaget for Telemarksgeit 1924-1946 stod også som stifter av laget
 • Formann Oppland bonde- og småbrukarlag 1934-1950
 • Medlem Representantskapet i Norsk bonde- og småbrukarlag 1935-1950
 • Nestformann Småbrukskandidatlaget 1946-1952
 • Formann Norsk sau- og geitavlslag 1946-1952

Litteratur

 • Omtalt i: Melding frå Oppland Landbruksselskap for 1952
 • Omtalt i: Øystre Slidre 1849-1949
 • Omtalt i: Årbok for Gudbrandsdalen 1952
 • Omtalt i: Årbok for småbrukskandidatene, 1939
 • Omtalt i: Gudbrandsdalen gjennom Krigsåra, 1949