Langset, Ola

Langset, Ola (1920-1991)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Langset, Ola har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.02.1920 i Straumsnes, Møre og Romsdal
 • Død 31.07.1991
 • Sønn av lærer, folkeminnesamler og forfatter Edvard Langset (1867-1924) og husmor Marta Lyngstad (1890-1975)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vinterkurs på Nordmøre fylkesskule 1936-1937
 • Vinterkurs på Nordmøre fylkesskule 1937-1938
 • Levanger lærerskole 1938-1942
 • Statens gymnastikkskole 1947
 • Statens sløyd- og tegnelærerskole 1948-1949
 • Lysebu-stipend for å studere skolespørsmål i Oslo 1953
 • Statens kurs for folkehøgskolelærere 1955
 • Statens kurs for rådgivere 1971

Yrke

 • Privatlærer og kontorist ved Spillembruket i Namdal 1942-1949
 • Lærer ved Ona-Husøy skole 1945-1949
 • Lærer ved Gaustad framhaldsskole 1945
 • Lærer ved Molde folkeskole 1949-1955
 • Lærer ved Nordmøre folkehøgskule 1955-1957
 • Skolestyrer ved Skjånes internatskole 1957-1958
 • Lærer ved Molde folkeskole 1958-1970
 • Adjunkt ved Bekkevoll ungdomsskole 1970-1973
 • Rådgiver ved Bergmo ungdomsskule 1973-1979
 • Pedagogisk konsulent ved Molde Skolestyrekontor 1979-1982
 • Rektor ved Langmyra skole 1982-1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Molde Bystyre 1955-1959 (for DNA)
 • Medlem Molde Bystyre 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973 (for SF)

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Molde 1955-1959 (representant for lærerene)
 • Formann Edruskapsnemnda 1959-1963

Tillitsverv i partier

 • Medlem og formann Styret for Molde SF 1963-1964

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordmøre Mållag 1956
 • Medlem Styret i Romsdal Mållag 1958-1959
 • Formann Romsdal Høgskolelag 1958-1960
 • Formann Molde Lærerlag 1972-1973
 • Formann Molde Hagelag 1988-1990
 • Tillitsverv Ungdoms- og idrettslag og IOGT og DNT
 • Formann Barne- og ungdomsutvalet i Romsdal Idrettskrets

Litteratur

 • Langset, Ola: Innlegg, dikt og fortellinger i aviser, blader, julehefter og tidsskrift
 • Langset, Ola: Norske skulefolk, 1952