Marås, Olav

Marås, Olav (1931-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 35 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.04.1931 i Sæbø, Hordaland
 • Sønn av gardbruker Magnus Marås (1896-1981) og husmor Ragnhild (1898-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 10 for Hordaland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 29.10.1973 - 31.08.1974

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Manger fylkesskule 1946
 • Nordhordland realskole 1947-1948
 • Stend jordbruksskule 1949-1950

Yrke

 • Overtok farsgården Kvamme i Radøy 1953
 • Lærer i Dale folkeskule 1963-1965
 • Overassistent i Bergensmeieriet, Nordhordland distrikt 1965-1969
 • Avdelingsdirektør, Statens landbruksbank 1989-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sæbø Kommunestyre 1955-1959
 • Varaordfører Sæbø Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Radøy Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1971-1972
 • Ordfører Radøy Kommunestyre 1983-1987, 1987-1990

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1969-1971

Offentlige verv

 • Varaformann Jordstyret, Radøy 1955-1963
 • Medlem Styret for A/S Vaksdal mølle 1964-1984
 • Medlem Fylkesstyret for fagskolene, Hordaland 1969-1972
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen 1972-1989
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1973-1974
 • Medlem Utvalg for reiseliv 1973-1974
 • Formann Statens trafikksikkerhetsutvalg 1973-1974
 • Formann Kontaktutvalget for hotell- og restaurantnæringen 1973-1974
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1975-1981
 • Medlem Utvalg for distriktstiltak i landbruket 1979-1987
 • Varamedlem Styret i Oljedirektoratet 1979-1985
 • Formann Nordhordland interkommunale tiltakskontor 1984-1990
 • Medlem Regionrådet for Nordhordland 1987-1990
 • Formann Utvalg for distriktstiltak i landbruket 1988-1996
 • Ordfører Bergen og Omland Havneråd 1991-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Hordaland Arbeiderpartis jordbruksutvalg 1961-1964
 • Medlem Styret for Hordaland Arbeiderparti 1963-1969
 • Gruppeformann Radøy kommunestyre 1964-1972
 • Medlem Styret for Radøy arbeiderparti 1964-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sæbø idrottslag 1954-1957
 • Formann Radøy ungdoms- og idrettsutvalg 1955-1963
 • Formann Radøy fjøskontroll-lag 1962-1965
 • Formann Styret for Sæbø Samyrkelag 1979-1980
 • Formann Hordaland svineavlslag 1979-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for J.C. Piene & Søn 1971-1982
 • Medlem Kontrollnemnda i Vestlandsbanken 1977-1988
 • Medlem Rådet i Vestlandsbanken 1977-1981
 • Medlem Styret for Bergen Arbeiderblad 1978-1985
 • Formann Styret for Bergen Arbeiderblad 1986-1987

Litteratur

 • Marås, Olav: Festskrift - Sæbø ungdomslag 100 år 1903-2003, Sæbø 2003