Myrvoll, Ole

Myrvoll, Ole (1911-1988)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Myrvoll, Ole har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.05.1911 i Kragerø, Telemark
 • Død 16.07.1988
 • Sønn av skomakermester Kristian Jensen (1879-1954) og Marie Thorsen (1878-1951)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1965 - 1969, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)
 • Representant nr 10 for Hordaland, 1973 - 1977, DNF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Formann gruppestyret, Det Nye Folkepartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 12.10.1965 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1930
 • Handelsgymnas 1931
 • Cand.oecon. 1935
 • Bankskolen 1936
 • M.A. University of Virginia 1937
 • Dr.oecon ved Norges handelshøyskole 1957

Yrke

 • Assistent ved Norges bank 1931
 • Sekretær i NRK 1939
 • Fullmektig ved Norsk clearinginstitutt 1940
 • Høyskolestipendiat NHH 1942
 • Vikar for professor 1947-1957
 • Professor i teoretisk samfunnsøkonomi ved NHH fra 1957
 • Gjesteprofessor ved Colgate University, N.Y. 1958-1959
 • Gjesteprofessor ved Bowdoin College, Maine 1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Formannskap 1947-1951, 1951-1955, 1974-1975
 • Ordfører Bergen Kommunestyre 1972-1973

Offentlige verv

 • Formann Fylkesarbeidsnemnda, Bergen 1949-1957
 • Medlem Statsbankkomiteen av 1955 fra 1955
 • Nestformann Fylkesarbeidsnemnda, Bergen 1958-1965
 • Medlem Det penge- og kredittpolitiske utvalg 1960-1963
 • Formann Planleggingskomiteen for sparebankenes virksomhet 1971-1974
 • Formann Finanspolitisk komite 1971-1977
 • Medlem Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) 1972-1974
 • Medlem Tilsynskomiteen for Bergenhus 1972
 • Medlem Tilsynskomiteen for Bergenhus 1973
 • Nestleder Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1974-1982
 • Nestformann Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) 1975-1979
 • Leder Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) 1977-1983
 • Formann Utredningsutvalget for virkninger av økte kraftpriser for den kraftintensive industri og treforedling 1979
 • Leder Utvalg til å vurdere hyreforholdene for ansatte på skip i utenriksfart, 1980
 • Formann Utredningsutvalget for hyrerelasjoner i utenriksfart 1981
 • Formann Eksamensrådet i Bankakademiet fra 1984

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Bergens privatbank 1960-1965

Litteratur

 • Myrvoll, Ole: Forskyvninger av prisstrukturen i Norge, Bergen 1952
 • Myrvoll, Ole: Studier i arbeidslønnsteorien, Bergen 1956
 • Bjerve, Petter Jakob (o.a.): Økonomi og politikk, Oslo 1971