Oksvik, Olav Berntsen

Oksvik, Olav Berntsen (1887-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
26 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Oksvik, Olav Berntsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.05.1887 i Stranda, Møre og Romsdal
 • Død 16.09.1958
 • Sønn av gardbruker Bernt Olsen Oksvik (1841-1919) og Ingeborg Fixdal (1858-1942)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Møre, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 6 for Møre, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 3 for Møre, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 06.12.1947-06.03.1948, Georg Olav Rønnestad møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Visepresident, Odelstinget, 10.12.1945 - 06.12.1947
  Visepresident, Odelstinget, 11.01.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Visepresident, Odelstinget, 17.01.1950 - 12.01.1953

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 06.12.1947
  Formann, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 06.12.1947
  Formann, Landbrukskomiteen, 11.03.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 11.03.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 09.05.1950 - 23.06.1950
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 06.12.1947
  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 11.03.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 06.12.1947
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.03.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 06.12.1947
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.03.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i regjering

 • Konstituert statsråd, Landbruksdepartementet, 06.12.1947 - 06.03.1948

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sunnmøre amtsskole

Yrke

 • Anleggs- og bygningsarbeider 1905-1922
 • Fylkesmann i Møre og Romsdal 1945
 • Fylkesmann i Møre og Romsdal 1952-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bolsøy Kommunestyre 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934

Offentlige verv

 • Medlem Styret i Garantikassen for sparebanker 1932-1958
 • Medlem Turisttrafikkomiteen av 1932 fra 1932
 • Medlem Potetkomiteen av 1935 fra 1935
 • Nestformann Styret for Driftskreditkassa for jordbruket 1936-1942
 • Medlem Kraftforkomiteen av 1937 fra 1937
 • Formann Rasjoneringskomiteen for potetmelindustrien av 1938 fra 1938
 • Medlem Jordbrukskomiteen av 1939 fra 1939
 • Nestformann A/S Vinmonopolets styre 1945-1957
 • Nestformann Styret for Driftskreditkassa for jordbruket 1945-1948
 • Medlem Alkoholkomiteen av 1947 fra 1947
 • Formann Kraftformonopolkomiteen av 1947 fra 1947
 • Formann Styret for Driftskreditkassa for jordbruket 1948-1958
 • Formann Jordbruksbankkomiteen av 1949 fra 1949

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1919-1919, 1939-1958
 • Sekretær Norges socialdemokratiske arbeiderparti 1922-1927
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1927-1930
 • Sekretær Det norske Arbeiderparti 1927-1931

Litteratur

 • Oftedal, Chr. S: Ni venner i profil, Land og kirke 1952
 • Bøe, Gunnar: Olav Oksvik. Ideolog og formpolitiker, Trondheim 1967
 • Leithe, Jan H.: Olav Oksvik. Mannen og tiden. Bibliografi, Oslo 1968
 • Kjølås, Gerhard: Olav Oksvik. Mannen og politikaren, Trondheim 1969
 • Norderval, Ingunn: Olav Oksvik. Medmenneske og politiker, Tiden 1989