Oksvik, Olav Berntsen

Oksvik, Olav Berntsen (1887-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1950-1953
Ansiennitet:
26 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Oksvik, Olav Berntsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter