Rong d.y., Ole Jensen

Rong d.y., Ole Jensen (1885-1953)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1950-1953
Ansiennitet:
7 år, 228 dager

Gå til bildegalleri

Rong d.y., Ole Jensen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.11.1885 i Herlø, Hordaland
 • Død 18.07.1953
 • Sønn av gardbruker og fisker Jens Kristian Wilhelmsen Rong (1848-1908) og Synneva Olsdotter Fromreide (1849-1912)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1934 - 1936, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 18.07.1953, Knut Severin Jakobsen Vik møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 18.07.1953
  Medlem, Valgkomiteen, 11.01.1952 - 18.07.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Fisker og småbruker
 • Ansatt ved fiskerioppsynet 1921-1935 (i vintermånedene)
 • Ansatt ved Store Norskes kullgruver på Svalbard 1927
 • Ansatt ved fiskerioppsynet 1943-1945 (i vintermånedene)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Herdla Kommunestyre 1928-1931
 • Medlem Herdla Formannskap 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Herdla 1920-1922
 • Formann Fiskerinemnda i Ytre Herdla 1935-1945
 • Medlem Styret i Lånekassa for fiskere 1939-1942
 • Medlem Styret i Lånekassa for fiskere 1945-1953
 • Medlem Styret for Fiskeribanken 1945-1953
 • Medlem Styret for Herdla folkeboksamling

Tillitsverv i partier

 • Formann Herdla arbeiderpartilag 1935-1946