Sandberg, Ole Rømer Aagaard

Sandberg, Ole Rømer Aagaard (1900-1985)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Sandberg, Ole Rømer Aagaard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.07.1900 i Furnes, Hedmark
 • Død 26.08.1985
 • Sønn av kaptein, gårdbruker, stortingsmann Ole Rømer Aagaard Sandberg (1865-1925) og Hanna Krag (1870-1963)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Hedmark, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1961 - 1965, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1962
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1963 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1919
 • Vinterlandbruksskole 1920-1921
 • Norges landbrukshøgskole, Ås 1922-1925

Yrke

 • Bestyrer og forpakter 1925-1935
 • Gårdbruker på Hol og Kåtorp i Furnes 1935-1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Furnes Kommunestyre 1934-1937, 1937-1945, 1955-1959
 • Medlem Furnes Formannskap 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Jordstyret, Furnes 1936-1952
 • Medlem Komiteen for arbeidervernlov for jordbruket 1939
 • Medlem Utvalg til å utrede forslag til forandring av veiledningstjenesten i jordbruket 1945
 • Medlem Økonomisk samordningsråd 1945
 • Medlem Styret for Erstatningsdirektoratet 1945
 • Formann Styret for Hedmark Landbruksselskap 1945
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1949-1955
 • Formann Utvalg til utbygging av Norges Landbruksøkonomiske Institutt 1950-1955
 • Medlem Subsidiekomiteen av 1955 fra 1955
 • Medlem Arbeidsdirektoratets styre 1955-1959
 • Medlem Jordbrukskomiteen av 1956 fra 1956
 • Medlem Konsesjonslovkomiteen av 1956 fra 1956
 • Medlem Jordstyret, Furnes 1956-1960
 • Medlem Arbeidsløshetstrygdens utbyggingsfond 1958-1961
 • Nestformann Arbeidsdirektoratets styre 1959-1964
 • Nestformann Utvalget av Arbeidsdirektoratets styre for behandling av saker om støtte Arbeidsløysetrygdens utbyggingsfond 1960-1961
 • Formann Komiteen til å foreta en analyse og vurdering av vårt samlede system av skatter, avgifter, premier, subsidier og stønader i samsvar med mandat utformet av Finansdepartementet 1966-1967

Tillitsverv i partier

 • Formann Furnes Bondeparti 1937-1940
 • Medlem Styret for Hedmark fylkeslag av Bondepartiet 1955-1961

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Furnes Bondelag 1927-1929
 • Varamedlem Jordbrukets arbeidsgiverforening 1936-1939
 • Formann Furnes lokalavdeling av Jordbrukets arbeidsgiverforening 1936-1945
 • Medlem Styret for Felleskjøpet, Oslo 1946-1949
 • Formann Hedmark Bondelag 1951-1953
 • Formann Norges Bondelag 1951-1955
 • Æresmedlem Norges Bondelag fra 1971

Andre administrative verv

 • Medlem Potetmelfabrikantenes Salgskontor A/L, Hedmark 1940-1945
 • Medlem Styret for Hedmark Oppland Gjensidige Husdyrforsikringsselskap 1940-1959
 • Medlem Styret for Gartnerhallen 1941-1945
 • Formann Styret for Gartnerhallen, avdeling Hamar 1941-1945
 • Ordfører Representantskapet for Hamar Slakteri 1956-1958
 • Medlem Styret for Forsikringsselskapet Odin 1959-1964