Svartveit, Olaug

Svartveit, Olaug (1914-2004)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 26 dager

Gå til bildegalleri

Svartveit, Olaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter