Skjelbred-Knudsen, Oluf Andreas

Skjelbred-Knudsen, Oluf Andreas (1907-1978)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 103 dager

Gå til bildegalleri

Skjelbred-Knudsen, Oluf Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1907 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 08.07.1978
 • Sønn av skipsreder Kristian Knudsen (1877-) og Malene Elisabeth Skjelbred (1881-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1950 - 1953, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole
 • Shippingutdanning i London, Rouen og Newcastle
 • Student 1925

Yrke

 • Seilte i utenriksfart (i ett år)
 • Ansatt i familiens rederi, reder fra 1932

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Bystyre 1937-1945
 • Varamedlem Kristiansand Formannskap 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem 17. mai komiteen, Kristiansand 1934
 • Varamedlem Ligningsnemnda, Kristiansand 1936-1938
 • Varamedlem Desisjonsutvalget 1938
 • Medlem Arbeidsledighetskomiteen 1938-1939
 • Medlem Tomteutvalget 1938
 • Medlem Spesialutvalg til fremme av boligbyggingen 1938
 • Medlem Arbeidsløshetsnemnda 1939-1948
 • Medlem Komiteen som sammen med Folkemuseets styre skulle komme med forslag til nyordning av museet 1939
 • Medlem Ligningsnemnda 1939-1945
 • Medlem Komiteen for byjubileet 1939
 • Varamedlem Ervervsrådet 1941-1948
 • Medlem Kommunikasjonskomiteen 1942-1945
 • Varamedlem Kommunikasjonskomiteen 1945
 • Medlem Folkemuseets styre 1945
 • Medlem Arbeidsnemnda 1945
 • Varamedlem Næringsutvalget 1946-1951
 • Formann Utstillingskomiteen for byjubileet 1946
 • Medlem Kommunikasjonskomiteen 1946-1964
 • Medlem Komiteen for Sørlandsbanens ombygning 1946
 • Medlem Jubileumskomiteen for byjubileet 1946
 • Formann Arbeidsutvalget for byjubileet 1949
 • Medlem Kristiansand Tekniske og Maritime Skoles utvalg 1954-1967
 • Medlem Børskomiteen for sjømannsskolen 1954-1960
 • Medlem Styret for sjømannsskolen 1954-1960
 • Formann Kristiansand Tekniske og Maritime Skoles utvalg 1967-1976

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Fraktutvalget i Norges Rederforbund 1940-1950
 • Medlem Hovedstyret i Norges Rederforbund 1947-1956
 • Formann Kristiansands Handelsstands Forening 1947-1949
 • Medlem Småskipsgruppen i Norges Rederforbund fra 1949
 • Viseformann Norges Rederforbund fra 1951
 • Viseformann Småskipsgruppen i Norges Rederforbund 1953-1955
 • Medlem Opplysningsutvalget i Norges Rederforbund fra 1955
 • Formann Småskipsgruppen i Norges Rederforbund 1955-1957
 • Varamedlem The Baltic and International Maritime Conference Documentary Council Work 1961-1963
 • Deltaker The Baltic and International Maritime Conference Documentary Council Work 1961-1977
 • Varamedlem Sentralstyret i Redningsselskapet fra 1966
 • Visepresident Sentralstyret i Redningsselskapet 1970-1973
 • President Sentralstyret i Redningsselskapet 1974-1976
 • Formann Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning 10 distrikt, Agder i en årrekke
 • Tillitsverv innen speider- og idrettsbevegelsen

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sørlandsbanken A/S 1933-1978
 • Medlem Representantskapet for Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1933-1935 var med og stiftet foreningen i 1929
 • Medlem Kontrollkomiteen i Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1933-1935
 • Varamedlem Kontrollkomiteen i Sørlandsbanken A/S 1934-1937
 • Ordfører Representantskapet for Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1936-1939
 • Medlem Styret for Christiansand Tidende 1939-1960
 • Medlem Direksjonen i Christianssands Fragtassuranceforening 1939-1946
 • Varamedlem Styret for Sørlandsbanken A/S 1941-1950
 • Varamedlem Styret for Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1945-1948
 • Formann Direksjonen i Christianssands Fragtassuranceforening 1946-1970
 • Medlem Representantskapet for Kristiansand Jernstøperi A/S 1947-1960
 • Medlem Styret for Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1949-1969
 • Medlem Representantskapet for Veritas 1958-1978
 • Medlem Representantskapet for Kristiansand Mekaniske Verksted A/S 1961-1973
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1962-1978
 • Varaformann Styret for Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1969-1975
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Kristiansand Mekaniske Verksted A/S 1973-1978
 • Varaordfører Representantskapet for Redernes Skibskreditforening, Kristiansand 1976-1977
 • Varamedlem Styret for Kristiansand Mekaniske Verksted A/S

Litteratur

 • Skjelbred-Knudsen, Oluf Andreas: Notater om Vinlandsferdene