Storsand, Olina

Storsand, Olina (1922-2021)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
1 år, 216 dager

Gå til bildegalleri

Storsand, Olina har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.07.1922 i Hemne, Sør-Trøndelag
 • Død 18.12.2021
 • Datter av gårdbruker og herredsskogmester Lars Dalum (1886-1979) og lærer Ingeborg Årvåg (1898-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, Sp.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, Sp.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1969-17.03.1971 for Einar Hole Moxnes.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i handelsfag, språk og organisasjonslære (i tidsrommet 1958-1971)
 • Folkehøgskole 1941-1942
 • Husmorskole 1942

Yrke

 • Sekretær Trøndelag skogkontor 1949-1953
 • Kontorassistent Sør-Trøndelag bondelag 1953-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim Formannskap 1967-1971, 1971-1974
 • Medlem Trondheim Formannskap 1974-1975, 1979-1983
 • Varaordfører Trondheim Bystyre 1975-1979

Offentlige verv

 • Varamedlem Forliksrådet 1968-1971
 • Varamedlem Sosialstyret, Trondheim 1968-1971
 • Medlem Sosialstyret, Trondheim 1972-1975
 • Medlem Styret for Trondheim elektrisitetsverk, Trondheim 1975-1979
 • Medlem Havnestyret, Trondheim 1975-1979
 • Lekdommer Frostating Lagmannsrett 1975-1999
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1977-1990
 • Medlem Valglovutvalget av 1980 1980-1982
 • Medlem Rådet for reiselivssaker 1980-1981
 • Medlem Norsk kulturråd 1981-1989
 • Medlem Direksjonen for Det kgl. norske videnskabers selskab, museumsstiftelsen 1982-1990
 • Medlem Eldrerådet, Trondheim 1993-2000

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Senterkvinnene 1963-1968
 • Fylkessekretær Sør-Trøndelag Senterparti 1966-1990
 • Medlem Styret i Sp's opplysningsforbund 1967-1971

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Den Nordenfjeldske Bykredittforening 1979-1983
 • Medlem Kontrollkomiteen i Den Nordenfjeldske Bykredittforening 1979-1983
 • Medlem Styret for Den Norske Creditbank, avdeling Trøndelag 1983-1989
 • Formann Representantskapet for Den Nordenfjeldske Bykredittforening 1983-1993