Søyland, Olav

Søyland, Olav (1921-2001)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 73 dager

Gå til bildegalleri

Søyland, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter