Sørensen, Olaf

Sørensen, Olaf (1892-1962)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Sørensen, Olaf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.08.1892 i Kongsberg, Buskerud
 • Død 01.08.1962
 • Sønn av våpenarbeider Paul Sørensen (1851-1935) og Mathilde Madsen (1853-1931)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1909
 • Oslo elementærtekniske dagskole 1914
 • Studiereise i Tyskland, Sveits, Belgia og Frankrike 1939

Yrke

 • Elektrisk montør 1911
 • Førstemaskinist Kongsberg 1919-1920
 • Elektriker ved Kongsberg elektrisitetsverk 1920-1929
 • Overmontør ved Kongsberg elektrisitetsverk og driftsleder 1929-1947
 • Overmontør ved Kongsberg elektrisitetsverk 1947-1958

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongsberg medaljen 1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Bystyre 1922-1925, 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959
 • Medlem Kongsberg Formannskap 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937
 • Ordfører Kongsberg Bystyre 1945-1945

Offentlige verv

 • Formann Kinostyret, Kongsberg
 • Formann A/S Vinmonopolets stedlige styre, Kongsberg
 • Medlem Ansettelsesrådet for politiet
 • Leder Overtakstnemnda, Kongsberg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kongsberg og omegns faglige samorganisasjon 1927-1928
 • Formann Styret for Kongsberg Samvirkelag 1928-1936
 • Formann Buskerud Kooperative distriktsforening