Teigen, Ola

Teigen, Ola (1937-1970)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 346 dager

Gå til bildegalleri

Teigen, Ola har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.02.1937 i Ankenes, Nordland
 • Død 28.07.1970
 • Sønn av stasjonsmester Petter Teigen (1907-) og Ingrid Anette (1914-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1965-12.10.1965 for Magnus Andersen.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Magister i statsvitenskap 1963

Yrke

 • Faglig medarbeider i Arbeidernes Pressekontor til 1969
 • Ansatt i Arbeider-Avisa, Trondheim 1969-1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1964-1967
 • Medlem Statens ungdomsråd 1965-1969
 • Varamedlem Sivilforsvarsrådet 1967-1970
 • Varamedlem Den norske nasjonalkomite for internasjonalt ungdomsarbeid NIU (nåværende Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner)

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre fra 1961
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1964-1969
 • Formann AUFs sentralstyre 1964-1969
 • Formann AUF-komité som utarbeidet programutkast til "En skole for framtida"