Totland, Olav

Totland, Olav (1904-1996)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
6 år, 63 dager

Gå til bildegalleri

Totland, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.09.1904 i Bergen, Hordaland
 • Død 26.07.1996
 • Sønn av lagerarbeider Elias Totland (1876-1968) og Olga Thornquist (1875-1947)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1965 - 1969, A. (01.10.1965 - 28.08.1967)
 • Representant nr 1 for Bergen, 1965 - 1969, A. (28.08.1967 - 30.09.1969)
 • Representant nr 3 for Bergen, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 28.08.1967 etter Nils Langhelles død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Justiskomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1922
 • Student 1928
 • Cand.theol. 1934
 • Praktikum 1934

Yrke

 • Kontorist 1922-1928
 • Klokker i St. Olavs menighet, Bergen 1928-1934
 • Sekretær hos Bjørgvin biskop 1933-1940
 • Hjelpeprest i St. Olavs menighet, Bergen 1935-1940
 • Hjelpeprest i Årstad 1940-1948
 • Sogneprest i Bruvik 1948-1958
 • Sogneprest i Nykirken 1959-1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bergen 1960-1966
 • Formann Skolestyret, Bergen 1966-1967
 • Medlem Skolestyret, Bergen 1967-1971
 • Medlem Ekteskapslovsutvalget 1971-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Bergen Krets av Blå Kors 1959-1964
 • Medlem Norges kristne arbeideres forbunds hovedstyre fra 1961
 • Formann Norges kristne arbeideres forbunds hovedstyre 1969-1972
 • Nestformann Styret for Blå Kors Sosialbygg 1971
 • Medlem Styret for Blå Kors Tilsynshjem 1975-1981
 • Formann Styret for Blå Kors Tilsynshjem 1981-1982