Versto, Olav Aslakson

Versto, Olav Aslakson (1892-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1958-1961
Ansiennitet:
33 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Versto, Olav Aslakson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.06.1892 i Rauland, Telemark
 • Død 13.06.1977
 • Sønn av småbruker Aslak Olavson Runningen (1871-1955) og Anne Reinsviki (1861-1940)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Telemark, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1958 - 1961, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Småbruker på Sudbø i Ytre Vinje
 • Jordbruks-, vei- og fløytearbeid 1906-1919
 • Anleggsarbeider 1919-1924

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vinje Formannskap 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1947-1951, 1951-1955
 • Varaordfører Vinje Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1945

Offentlige verv

 • Varamedlem Kornankenemnda 1929-1963
 • Medlem Styret for Telemark landbruksselskap 1932-1937
 • Medlem Styret i Lånekassa for jordbrukere 1934-1945
 • Nestformann Styret for Telemark landbruksselskap 1937-1947
 • Ordfører Representantskapet for Vest-Telemark interkommunale kraftverk 1939-1954
 • Formann Styret i Lånekassa for jordbrukere 1945-1957
 • Direktør Hypotekbanken 1945-1964
 • Medlem Elektrisitetsnemnda, Telemark 1946-1957
 • Medlem Vassdragsnemnda, Vinje 1947-1957
 • Medlem Representantskapet for Vest-Telemark interkommunale kraftverk 1954-1957
 • Medlem Omsetningsrådet 1956-1964
 • Medlem Styret for Norges Småbruks- og Bustadbank 1957-1964
 • Formann Direksjonen for Hypotekbanken 1957-1964
 • Medlem Ligningsnemnda, Vinje (i flere år)
 • Medlem Skolestyret, Vinje (i flere år)
 • Medlem Forliksrådet, Vinje (i flere år)
 • Medlem Overligningsnemnda, Vinje (i flere år)

Tillitsverv i partier

 • Formann Ytre Vinje arbeiderlag 1910-1922
 • Medlem Styret i Telemark Arbeiderparti 1913-1917
 • Medlem Styret i Ytre Vinje Arbeiderlag 1922-1927
 • Medlem Telemark Arbeiderpartis elektrisitets- og industriutvalg 1947-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Telemark Bonde- og småbrukarlag 1933-1950
 • Medlem Styret for Ytre Vinje Samvirkelag 1934-1940

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Vest-Telemark billag 1945-1969
 • Formann Styret for Skafsaa kraftlag A/S 1948-1956